Eş anlamlı kelimeler örnekler

Adıl

Zamir

Ak

Beyaz

Akıllı

Uslu

Al

Kırmızı

Ana

Anne

Anı

Hatıra

Anlam

Mana

Bağımsızlık

İstiklal

Barış

Sulh

Baş

Kafa

Birey

Fert

Büyük

İri

Çaba

Gayret

Deprem

Zelzele

Duygu

His

Düş

Rüya

Ek

İlave

Elbise

Giysi

Esir

Tutsak

Ev

Konut

Fayda

Yarar

Fikir

Düşünce

Görev

Vazife

Güç

Kuvvet

Güçlü

Kuvvetli

Güz

Sonbahar

Hakim

Yargıç

Harf

Ses

Harp

Savaş

Hediye

Armağan

Hekim

Doktor

Hızlı

Süratli

Islak

Yaş

İl

Şehir

İlçe

Kaza

İlgi

Alaka

İmkan

Olanak

İsim

Ad

Kalp

Yürek

Kara

Siyah

Karşıt

Zıt

Kelime

Sözcük

Kent

Şehir

Kirli

Pis

Konuk

Misafir

Küçük

Ufak

Lisan

Dil

Macera

Serüven

Meslek

İş

Meşhur

Ünlü

Mısra

Dize

Millet

Ulus

Mutlu

Mesut

Nasihat

Öğüt

Nehir

Irmak

Neşe

Sevinç

Okul

Mektep

Oy

Rey

Öğretmen

Muallim

Önce

Evvel

Önder

Lider

Önemli

Mühim

Öneri

Teklif

Öykü

Hikaye

Özlem

Hasret

Pabuç

Ayakkabı

Sağlık

Sıhhat

Sınav

İmtihan

Sonuç

Netice

Soru

Sual

Surat

Yüz

Süre

Müddet

Şahıs

Kişi

Şahit

Tanık

Şair

Ozan

Şaka

Latife

Şeref

Onur

Tabiat

Doğa

Talebe

Öğrenci

Tane

Adet

Tecrübe

Deneyim

Teklif

Öneri

Tekrar

Yine

Temiz

Pak

Tesadüf

Rastlantı

Tesir

Etki

Tören

Merasim

Tümce

Cümle

Tür

Çeşit

Uçurum

Yar

Uyarı

İkaz

Uygar

Medeni

Uzak

Irak

Vasıta

Araç

Vatan

Yurt

Veteriner

Baytar

Yan

Taraf

Yanıt

Cevap

Yapıt

Eser

Yaramaz

Haylaz

Yargıç

Hakim

Yasa

Kanun

Yaşam

Hayat

Yaşlı

İhtiyar

Yel

Rüzgar

Yemek

Yemin

Ant

Yıl

Sene

Zaman

Vakit

Zarar

Ziyan

Zayıf

Cılız

Adıl

Zamir

Ak

Beyaz

Akıllı

Uslu

Al

Kırmızı

Ana

Anne

Anı

Hatıra

Anlam

Mana

Bağımsızlık

İstiklal

Barış

Sulh

Baş

Kafa

Birey

Fert

Büyük

İri

Çaba

Gayret

Deprem

Zelzele

Duygu

His

Düş

Rüya

Ek

İlave

Elbise

Giysi

Esir

Tutsak

Ev

Konut

Fayda

Yarar

Fikir

Düşünce

Görev

Vazife

Güç

Kuvvet

Güçlü

Kuvvetli

Güz

Sonbahar

Hakim

Yargıç

Harf

Ses

Harp

Savaş

Hediye

Armağan

Hekim

Doktor

Hızlı

Süratli

Islak

Yaş

İl

Şehir

İlçe

Kaza

İlgi

Alaka

İmkan

Olanak

İsim

Ad

Kalp

Yürek

Kara

Siyah

Karşıt

Zıt

Kelime

Sözcük

Kent

Şehir

Kirli

Pis

Konuk

Misafir

Küçük

Ufak

Lisan

Dil

Macera

Serüven

Meslek

İş

Meşhur

Ünlü

Mısra

Dize

Millet

Ulus

Mutlu

Mesut

Nasihat

Öğüt

Nehir

Irmak

Neşe

Sevinç

Okul

Mektep

Oy

Rey

Öğretmen

Muallim

Önce

Evvel

Önder

Lider

Önemli

Mühim

Öneri

Teklif

Öykü

Hikaye

Özlem

Hasret

Pabuç

Ayakkabı

Sağlık

Sıhhat

Sınav

İmtihan

Sonuç

Netice

Soru

Sual

Surat

Yüz

Süre

Müddet

Şahıs

Kişi

Şahit

Tanık

Şair

Ozan

Şaka

Latife

Şeref

Onur

Tabiat

Doğa

Talebe

Öğrenci

Tane

Adet

Tecrübe

Deneyim

Teklif

Öneri

Tekrar

Yine

Temiz

Pak

Tesadüf

Rastlantı

Tesir

Etki

Tören

Merasim

Tümce

Cümle

Tür

Çeşit

Uçurum

Yar

Uyarı

İkaz

Uygar

Medeni

Uzak

Irak

Vasıta

Araç

Vatan

Yurt

Veteriner

Baytar

Yan

Taraf

Yanıt

Cevap

Yapıt

Eser

Yaramaz

Haylaz

Yargıç

Hakim

Yasa

Kanun

Yaşam

Hayat

Yaşlı

İhtiyar

Yel

Rüzgar

Yemek

Yemin

Ant

Yıl

Sene

Zaman

Vakit

Zarar

Ziyan

Zayıf

Cılız

Last modified: Saturday, 21 September 2019, 9:51 AM