Hece bilgisi konu anlatımı

2.Sınıf hece bilgisi konu anlatımı. Hece bilgisi ile etkinliklere ulaşmak için lütfen 2.sınıf Türkçe ders sayfasını ziyaret ediniz.

Hece nedir?

Ağzımızın bir hareketiyle çıkardığımız ses yada ses topluluklarına hece denir. Türkçe'mizde heceler en az bir en çok dört harften oluşur. Her hecede mutlaka 1 sesli harf bulunur.

hece bilgisi

Hecelerin özellikleri

Her hecede bir ünlü harf bulunur.

Ünlü harfler tek başına hece oluşturur.

Ünsüz harfler tek başına hece oluşturmaz.

Önemli Not :

Türkçe kelimelerde hece sayısı kelimede bulunan ünlü harf sayısına eşittir.
Örnek : Kitap kelimesinde 2 ünlü harf vardır. Hece sayısı da 2'dir.

Last modified: Sunday, 6 October 2019, 10:32 AM