Harf hece bilgisi konu anlatımı

2.sınıf Türkçe dersi harf bilgisi konu anlatımı. Çalışma kağıtları için harf  etkinlikleri için dökümanlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Bknz : 2.Sınıf Harf Etkinlik


Seslerin yazıdaki işaretlerine harf denir. Harflerin belli bir sıraya göre dizilmesine alfabe denir. Alfabemizde 29 harf vardır.

a-b-c-ç-d-e-f-g-ğ-h-ı-i-j-k-l-m-n-o-ö-p-r-s-ş-t-u-ü-v-y-z

Harflerin Özellikleri: Harfler ünlü (sesli) ve ünsüz (sessiz) harf olmak üzere ikiye ayrılır.

harf bilgisi

Ünlü (sesli) Harfler:

Ağzımızdan hiçbir engele uğramadan kolayca çıkan yani kendi başına okunabilen harflere ünlü (sesli) harfler denir. Ünlü harfler sekiz tanedir. Bunlar: a-e-ı-i-o-ö-u-ü harfleridir.

Ünsüz (sessiz) Harfler:

Yalnız başına söylenemeyen, yanlarına ünlü harf getirilerek söylenebilen harflere ünsüz (sessiz) harfler denir. Ünsüz harfler yirmi bir tanedir. Bunlar: b-c-ç-d-f-g-ğ-h-j-k-l-m-n-p-r-s-ş-t-v-y-z harfleridir.

2.Sınıf hece bilgisi konu anlatımı. Hece bilgisi ile etkinliklere ulaşmak için lütfen 2.sınıf Türkçe ders sayfasını ziyaret ediniz.

Hece nedir?

Ağzımızın bir hareketiyle çıkardığımız ses yada ses topluluklarına hece denir. Türkçe'mizde heceler en az bir en çok dört harften oluşur. Her hecede mutlaka 1 sesli harf bulunur.

hece bilgisi

Hecelerin özellikleri

Her hecede bir ünlü harf bulunur.

Ünlü harfler tek başına hece oluşturur.

Ünsüz harfler tek başına hece oluşturmaz.

Önemli Not :

Türkçe kelimelerde hece sayısı kelimede bulunan ünlü harf sayısına eşittir.
Örnek : Kitap kelimesinde 2 ünlü harf vardır. Hece sayısı da 2'dir.

Last modified: Sunday, 6 October 2019, 10:19 AM