Term Archives

4. sınıf ritmik sayma tablosu yüzer yüzer biner biner ritmik saymaları içermektedir. Ayrıca tabloda altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar...

4. sınıf ritmik sayma

4. sınıf ritmik sayma tablosu yüzer yüzer biner biner ritmik saymaları içermektedir. Ayrıca tabloda altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar...

Yer kabuğu ve dünyanın yapısı etkinlik  çalışma kağıdı 4.sınıf fen bilimleri dersi için hazırlanmıştır. Etkinlik kazanımlara göre hazırlanmıştır. Böylelikle...

Yer kabuğu ve dünyanın yapısı etkinlik

Yer kabuğu ve dünyanın yapısı etkinlik  çalışma kağıdı 4.sınıf fen bilimleri dersi için hazırlanmıştır. Etkinlik kazanımlara göre hazırlanmıştır. Böylelikle...