2.sınıf hayat bilgisi kurallar her yerde konu anlatımı ve konu özeti dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu yazıda sınıf kuralları nelerdir? Okulda hangi kurallara dikkat etmeliyiz gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

Sınıf Kurallarını Belirliyoruz

Sınıfımızdaki kuralları hep birlikte belirlemeliyiz. Belirlenen sınıf kurallarına uymalıyız.

 

Sınıf Kurallarımız

1.Derse zamanında gelmeliyiz.

2.Sınıfımızı temiz tutmalıyız.

3.Sınıf içi etkinlikleri birlikte planlamalıyız.

4.Sınıf etkinliklerine katılmalıyız.

5.Düşüncelerimizi açıklarken kibar olmalıyız.

6.Sınıftaki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

7.Okulda ve sınıfta kimseyi rahatsız etmemeliyiz.

8.Derste söz alarak konuşmalıyız.

İşbirliği

Sınıf içindeki etkinliklere katılırken arkadaşlarımızın görüş ve önerilerine saygı duymalıyız. Grup çalışmalarında iş birli-ği içinde olmalıyız. İşlerimizi yardımlaşarak yapmalıyız. Grup içinde üstlendiğimiz görevleri yerine getirmeliyiz. Arkadaş-larımıza kibar ve saygılı davranmalıyız. Konuşmalarımızda nezaket ifadelerini kullanmalıyız.

Eğitsel Oyunlar

İlkokul etkinlikleri hızlı erişim sayfamızda eğitsel oyunlar sizi bekliyor.  Online eğlenceli ve öğretici oyunlarla öğrendiklerinizi tekrar edin.