4.sınıf fen bilimleri: maddenin halleri konu anlatımı ve defter notu. 4.Sınıf Fen Bilimleri dersinde öğrendiğimiz maddenin farklı halleri, günlük yaşamımızın temelini oluşturan konulardan biridir. Bu konuyu derinlemesine inceleyerek, katı, sıvı, gaz olmak üzere üç temel haliyle birlikte, maddenin özelliklerini ve bu özelliklerin günlük yaşantımızdaki yansımalarını keşfetmeye hazır mısınız? İşte, maddenin halleriyle ilgili keyifli bir yolculuk için hazır olun!

Maddenin farklı halleriyle ilgili bilgileri bu dersimizde öğreneceğiz. Maddenin üç temel hali vardır: katı, sıvı, gaz. Maddenin çeşitli halleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak değişebilir. (Maddenin plazma hali bu sınıfta öğretilmemektedir)

Katı hal

Katı maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır. Örneğin masa, sıra, silgi, zeytin gibi maddeler katı haldedir. Bu maddelerin şekilleri genellikle sabittir ve akışkan değillerdir. Katı hal, maddenin en düşük enerji seviyesinde bulunduğu durumdur. Moleküller, sıkıca bir araya gelmiş ve sabit bir yapı oluşturmuştur. Katılar genellikle belirli bir şekle ve hacme sahiptirler.

Katı maddelerin özellikleri

 • Belirli bir şekle sahip olma: Katı maddeler, genellikle belirli bir şekle sahiptirler. Örneğin, masa, sıra, silgi gibi maddelerin belirgin bir şekli vardır.
 • Sıkıştırılamazlık: Katı maddeler, normal koşullar altında sıkıştırılamazlar. Yani, üzerlerine basıldığında veya bir kuvvet uygulandığında şekilleri değişmez.
 • Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri aynı kalır: Katı maddelerin şekli, dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı sürece genellikle aynı kalır. Örneğin, bir masanın şekli, üzerine hiçbir şey konulmadığı sürece değişmez.
 • Akışkan olmama: Katı maddeler, akışkan değildirler. Yani, kendiliğinden akarak veya yayılarak hareket etmezler.

Katı maddelere örnekler

 1. Masa
 2. Sandalye
 3. Kitap
 4. Kalem
 5. Silgi
 6. Tahta kaşık
 7. Telefon
 8. Anahtar
 9. Kalemtraş
 10. Televizyon

Sıvı hal

Sıvı halde, moleküller birbirlerine daha az sıkı bağlarla bağlanmıştır. Bu nedenle sıvılar, belirli bir şekle değil, ancak belirli bir hacme sahiptirler. Sıvılar genellikle belirli bir kabın içinde bulunur ve bu kabın şeklini alırlar. Sıvı maddeler akışkandır ve belirli bir şekle sahip değillerdir. Su, çay, limon suyu gibi maddeler sıvı haldedir. Sıvılar, konuldukları kabın şeklini alırlar ve sıkıştırılamazlar.

Sıvı maddelerin özellikleri

 • Belirli bir şekle sahip olmama: Sıvı maddeler, belirli bir şekle sahip değildirler. Yani, konuldukları kabın şeklini alırlar ve kabın içinde yayılırlar.
 • Konuldukları kabın şeklini alma: Sıvılar, bulundukları kabın şeklini alırlar. Örneğin, suyu bir bardağa döktüğümüzde, su bardağın şeklini alır.
 • Akıcı olma: Sıvı maddeler, akıcıdırlar. Yani, kendiliğinden akarak hareket ederler. Örneğin, bir bardaktaki suyu döktüğümüzde, su kolayca akar.
 • Sıkıştırılamama: Sıvı maddeler, normal koşullar altında sıkıştırılamazlar. Yani, üzerlerine basıldığında veya bir kuvvet uygulandığında hacimleri genellikle değişmez.

Sıvı maddelere örnekler

 1. Su
 2. Süt
 3. Çay
 4. Kahve
 5. Limonata
 6. Yağ
 7. Şekerli su
 8. Meyve suyu
 9. Tuzlu su
 10. Kolonya

Gaz hal

Gazlar, bulundukları ortama yayılabilirler ve belirli bir şekle sahip değillerdir. Hava, hidrojen, oksijen gibi maddeler gaz halindedir. Gazlar, sıvı maddelere göre daha akışkandırlar ve sıkıştırılabilirler.. Gaz halinde, moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır ve moleküller geniş bir alanda serbestçe hareket eder. Gazlar, belirli bir hacme ve şekle sahip değildirler ve konteynerlerinin içinde bulunduğu alana genişlerler.

Gaz maddelerin özellikleri

 • Belirli bir şekle sahip olmama: Gaz maddeler, belirli bir şekle sahip değildirler. Yani, bulundukları kabın şeklini almazlar ve kabın içinde serbestçe yayılırlar.

 • Konuldukları kabın her tarafını doldurma: Gazlar, bulundukları kabın her tarafını doldururlar. Yani, kabın içindeki her noktada homojen bir şekilde dağılırlar.
 • Bulundukları ortamda kolayca yayılma: Gazlar, bulundukları ortamda kolayca yayılırlar. Örneğin, parfüm sıktığınızda, parfüm kokusu hızla etrafa yayılır.
 • Sıkıştırılabilirlik: Gaz maddeler, sıkıştırılabilirler. Yani, üzerlerine basıldığında veya bir kuvvet uygulandığında hacimleri değişebilir. Örneğin, hava bir balonun içine sıkıştırılabilir ve balon şişirilebilir.

Gaz maddelere örnekler

 1. Hava (atmosferde bulunan karışım)
 2. Oksijen (soluduğumuz hava içinde bulunan)
 3. Hidrojen (hidrojen gazı)
 4. Azot (hava içindeki en yaygın element)
 5. Karbondioksit (solunum ve bitki yaşamında önemli)
 6. Helyum (uçan balonlarda kullanılan)
 7. Metan (doğalgazda bulunan)
 8. Klor (dezenfektan ve kimyasal üretimde kullanılan)
 9. Argon (ampullerde kullanılan dolgu gazı)
 10. Ammoniak (temizlik ve endüstriyel süreçlerde kullanılan)

Sonuç

Maddenin farklı halleriyle ilgili olarak yapılan bu inceleme, günlük yaşamımızda karşılaştığımız katı, sıvı ve gazların özelliklerini anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu bilgiler, çevremizdeki dünyayı anlamamıza ve günlük yaşantımızda maddelerle nasıl etkileşimde bulunacağımızı anlamamıza yardımcı olacaktır.

Eğitsel Oyunlar

İlkokul etkinlikleri hızlı erişim sayfamızda eğitsel oyunlar sizi bekliyor.  Online eğlenceli ve öğretici oyunlarla öğrendiklerinizi tekrar edin.