Sosyal Bilgiler 1.dönem 2.yazılı kitabı

4.sınıf Sosyal Bilgiler  dersi 1.dönem 2.yazılı hazırlık soruları, testleri kitabın içeriğini oluşturmaktadır. Bu kitap 4.sınıf öğrencileri için hazırlanmış online bir kitaptır.

Bu kitabı ;Bilgisayardan okuyorsanız sayfaları yan tarafta yer alan dolaşma menüsünden yada alttaki butonlardan değiştirebilirsiniz. Telefondan okuyorsanız sayfalar arasında gezintinize olanak sağlayan menu alt bölümde yer almaktadır. 

4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı hazırlık

Hangi tip sorular var?

  • boşluk doldurma
  • doğru yanlış
  • sınıflama gruplama
  • eşleştirme
  • Test soruları
  • Klasik soru tipleri

Kitabın her hakkı saklıdır. Yazdırılabilir. Fakat ilk-okul.com yöneticilerinin izni olmadan, kaynak gösterilerek dahi olsa internet ortamda kopyası paylaşılamaz. İnternet sitemizin linkini paylaşarak öğrencilerin kitaba ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

İçeriği Facebook'da paylaş

Facebook sayfamızı beğenin

Doğru yanlış soruları

1(   ) İnsanların; boyları, ten ve saç renkleri, yaşadıkları yerler, konuştukları diller, hoşlandıkları şeyler, hoşlanmadıkları şeyler, gelenekleri, inanışları ve yaşam tarzları birbirinden farklıdır.
2.(   ) Yemek çeşitleri, halk oyunları, el sanatları, türkülerimiz kültürümüzün bir parçasıdır.
3.(   ) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk kadınının payı büyüktür.
4.(   ) Mustafa Kemal, İstanbul’da 23 Nisan 1923’te TBMM’ni açmıştır.
5.(   ) Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa uzatırsak önümüz güneyi gösterir.
6.(   ) Pusula ibresinin koyu ucu her zaman doğuyu gösterir.
7.(   ) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.
8.(   ) Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da İzmir e giderek Milli Mücadeleyi başlamıştır.
9.(   ) Binalar, yollar, barajlar, köprüler beşerî unsurlardandır.
10.(   ) Şerife Bacı, Milli Mücadelemizin kadın kahramanlarındandır.

1. Mustafa Kemal Atatürk 1881’de Selanik’ doğmuştur.
2. Krokilerde gerçek uzunlukların ne kadar küçültüldüğü belli değildir.
3. Dağ, nehir, ova, orman beşerî unsurlardır.
4. Siyasi haritalardan faydalanarak yaşadığımız yerin bağlı olduğu ili bulabiliriz.
5. Deprem, sel, çığ gibi doğal afetler insanlara ve diğer canlılara zarar vermez.

Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.

(.....) Ülkemizin En Büyük Dağı Ağrı Dağı’dır.
(.....) Ülkemizin komşu ülkelerinden bir tanesi de Bulgaristan’dır.
(.....) Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü bölgelerden biri de Doğu Anadolu Bölgesidir.
(.....) Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine çizilmesine Kroki denir.
(.....) Toprak kaymasının diğer adı heyelandır.
(.....) Doğal Afetlerin olmasını önleyebiliriz.
(.....) Van Gölü beşeri unsurdur.
(.....) Deprem esnasında koşarak merdivenlerden aşağıya inmeliyiz.
(.....) Ülkemizin En Büyük Gölü Tuz Gölü’ dür.


    1. (…..) Herkesin kimlik belgesini yanında bulundurması yasal bir zorunluluktur.
    2. (…..)İkiz kardeşlerin doğum tarihleri ve kimlik numaraları birbiriyle aynıdır.
    3. (…..)Dedemizin bize anlattıkları sözlü tarih ile ilgilidir.
    4. (…..)Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi 10 yıldır.
    5. (…..)Empati kurarsak insanları daha iyi anlarız.
    6. (…..)Tüm bireylerin düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı vardır.
    7. (…..)Nüfus cüzdanımızda öğrenim gördüğümüz okullar yazılıdır.
    8. (…..)Tüm bireylere konuşmaya başladığı andan itibaren kimlik belgesi verilir.
    9. (…..)Atatürk ilk olarak Trablusgarp’ta savaşmıştır.
    10. (…..)Yeni kimlik kartı uygulamasında kadınlara pembe, erkeklere mavi kimlik verilir.

1. (…..) Bireyler arasında benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da olabilir.
2. (…..) Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgiler edinebiliriz.
3. (…..) Farklı ilgi alanı ve yetenekler, toplumun farklı ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
4. (…..) Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla Millî Mücadele başlamıştır.
5. (…..) Kroki bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak küçültülerek kâğıt üzerine çizilmesidir.
6. (…..) Yunanlılara karşı ilk direnişi başlatan gazeteci Hasan Tahsin’dir.
7. (…..) 1.Dünya Savaşı sonunda Anadolu, yabancı devletlerce işgal edilmiştir.
8. (…..) Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesinde başarısız olmuştur.
9. (…..) Tek yumurta ikizlerinin ilgi ve yetenekleri birbirinden farklı olabilir.
10. (…..) Krokide çizeceğimiz alanı bir kuş gibi tepeden gördüğümüzü hayal ederiz.
11. (…..) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir.
12. (…..) Yönlerin belirlenmesinde Güneş’in doğuşu ve batışı esas alınır.
13. (…..) Türk kahvesi millî kültürümüzün bir ögesidir.
14. (…..) Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde İngilizlerle savaşılmıştır.
15. (…..) Doğu cephesinde Ermenilerle, Batı cephesinde Yunanlılarla savaştık.

  Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başındaki yay ayracın içine D, yanlış
  olanların başındaki yay ayracın içine Y yazınız. ( 10 x 2 = 20 P )
    1. (       )  Bizden farklı olanların da bizi farklı gördüklerini bilmeliyiz.
    2. (       )  Saç  rengi ve boy uzunluğu duygusal özelliklerdendir.
    3. (       )  Soy ağacında sadece anne baba ve çocuklar bulunur.
    4. (       )  Eski eşyalar ve fotoğraflar aile tarihimizi  öğrenmemizde bizlere fayda sağlar.
    5. (       )  Beslenme ihtiyacı ortak yönlerimizden birisidir.
    6. (       )  Nüfus cüzdanımıza on beş yaşından sonra fotoğraf yapıştırılır.
    7. (       )  Aile tarihimizi araştırırken sözlü tarih yöntemini kullanabiliriz.
    8. (       )  Karagöz ile Hacivat gölge tiyatromuzun önemli oyunlarındandır.
    9. (       )  Halk oyunları ve kına geceleri kültürel zenginliklerimize örnek olarak verilebilir.
    10.(       )  İnsanlar bir konu hakkında aynı düşüncelere sahip olmak zorundadır