Türkçe 1.dönem 2.yazılı hazırlık kitabı

4.sınıf Türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı hazırlık soruları kitabın içeriğini oluşturmaktadır. Bu kitap 4.sınıf öğrencileri için hazırlanmış online bir kitaptır.

Bu kitabı ;Bilgisayardan okuyorsanız sayfaları yan tarafta yer alan dolaşma menüsünden yada alttaki butonlardan değiştirebilirsiniz. Telefondan okuyorsanız sayfalar arasında gezintinize olanak sağlayan menu alt bölümde yer almaktadır.

4.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı hazırlık

Hangi tip sorular var?

 • Okuma anlama
 • Mecaz gerçek terim anlam
 • Eş anlam - zıt anlam- eş sesli kelimeler
 • Alfabetik sıralama, heceleme
 • Benzetme , abartı, karşılaştırma ifadeleri
 • Deyimler ve Atasözleri
 • Noktalama işaretleri ve yazım kuralları
 • Hayal ürünü ifadeler, karşılaştırma cümleleri

Diğer sınava hazırlık kitaplarımız

İyi çalışmalar.

Ayrıca bakınız

ilk-okul.com

Tıkla

Facebook'da bizi takip edin

Kitabın her hakkı saklıdır. Yazdırılabilir. Fakat ilk-okul.com yöneticilerinin izni olmadan, kaynak gösterilerek dahi olsa internet ortamda kopyası paylaşılamaz. İnternet sitemizin linkini paylaşarak öğrencilerin kitaba ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

2. Mecaz - Gerçek - Terim Anlam

“acı” Kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bülbül acı acı ötüyordu.
B) Bu biber acı mı?
C) Çocuklara acı yemek yasak.
D) Yemekleri çok acı yapmışsın.

Aşağıdaki koyu renkle belirtilmiş kelimeleri anlamına göre "gerçek","mecaz" ya da “terim” kelimesi yazarak belirtiniz.

 • Arkadaşına kötü söz söyleyince onun kalbini kırdı… ……………………….
 •  Oyun oynamak çocukların en doğal hakkıdır… …………………………
 • O gün hastalanıp sinemaya gidemediğimizden biletlerimiz yandı…………………………..
 • Dünya’mız Güneş etrafında,elips şeklinde bir yörüngede dolanır……………………………..

Aşağıdaki cümlelerde mecaz anlamlı kelimelerin altlarını çizerek belirtiniz.

 • Son otobüse yetişemezsem işte o zaman yandım.
 • Kara haber tez duyulur.
 • Arkadaşımla koyu bir sohbete başladık.
 • Boş laflara karnım tok benim.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlam bakımından “gerçek”, “mecaz” ya da “terim” anlam olduğunu yanına yazınız.
 (  ) Tiyatroda ikinci perde başlıyor.
(  ) Taşıdığı çanta ağır olduğu için zorlanıyordu.
(  ) Bahçemizdeki  tüm kuru  otlar  yandı.
(  ) Köpeğim bir şeylerin kokusunu aldı.
(  ) Bu sınavı kazanamazsam yandım.
(  ) Bana hediye alman çok ince bir davranıştı.
(  ) Üçgenin iç açılarının toplamı 180’dir.
(  ) Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımıza ısındık.
(  ) Elindeki bıçak çok keskin, dikkat et!
( ) Adam mahalledekilerin diline düşmüştü.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’perde’’ kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)Oyunun birinci perdesine yetişemedik.

B)Hafta sonu üç perdelik bir oyun izledik.

C)Annem salonun perdelerini yıkadı.

D)Son perdede tüm olay açıklığa kavuşuyor.

Aşağıda verilen kelimeleri hem mecaz hem de gerçek anlamlarıyla cümle içinde kullanınız.
bozulmak(gerçek)......................................................................
bozulmak(mecaz)......................................................................
...........................................................................................................

hava(gerçek)..............................................................................................
hava(mecaz)......................................................................................................

Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimeler gerçek anlamda kullanıldıysa “gerçek anlam”, mecaz anlamda kullanıldıysa “mecaz anlam”, terim anlamda kullanıldıysa “terim anlam” yazınız.
1. Oyunun birinci perdesi bitti.( ..…………………….)
2. Bu derenin suyu çok temizdir. ( ..…………………..)
3. Acı günler geride kaldı. (…..…...…………….……..)
4. Arkadaşım kalbimi çok kırdı.( ..…………...…...…..)
5. Zehra bir şey yemediği için çok aç.(………………..)
6. Kardeşim bazen çok boş konuşur.(……….…….…..)
7. Ahmet, üçgenin açısını ölçemedi.( …………….…...)
8. Sınıfımıza yeni bir arkadaş geldi. (……………..….)
9. Fen dersinde fosiller konusunu işledik. (………...…)
10.Bu sözler bize çok ağır geldi. (…………………….)