Matematik 1.dönem 2.Yazılıya hazırlık kitabı

2. Sayı okuma yazma - bölük - basamak

Soru :Aşağıda yazılışı verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

    412.213:………………………………………

    2.903: …………………………………………

    39.041:………………………………………..

    11.101:………………………………………


Soru : Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları yazınız

    Dört bin beş yüz on = ………………………

    On beş bin kırk beş = …………………

    Yedi bin on beş = …………

    yüzbin bir = ………………


Soru : Binler bölüğünde 106, birler bölüğün de 15 olan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.

Yazılışı :……………………….………........................

Okunuşu:………………………………………………


Soru : Binler bölüğünde 560, birler bölüğün de 1 olan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.

Yazılışı :……………………….………........................

Okunuşu:………………………………………………Soru : 987 307 sayısını bölüklerine ayırınız.

..................................................................

349871 sayısını basamklarına ayırınız.

349871 sayısında 4 sayısının basamak ismi nedir.

349871 sayısında 4 rakamı ile 7 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır.


349871 sayısında 4 rakamı ile 7 rakamının sayı değerleri toplamı kaçtır.

3 yüzbinlik, 1 onbinlik,8 yüzlük, 4 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır?


6 yüzbinlik, 3 binlik, 4 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır?

(Cevap 6349 değil!)


301660 doğal sayısını çözümleyerek yazınız.


Aşağıda verilen doğal sayıları çözümleyiniz.
73103=………………………………………
371246=…………………………………………
66128=…………………………………………