Atasözleri sözlüğü


Atasözleri sözlüğü

Atalarımızın yaşam deneyimlerini düşünce ve anlayışlarını kuşaktan kuşağa aktaran,söyleyeni belli olmayan, öğüt veren, öğretici, kısa özlü ve kalıplaşmış sözlere ATASÖZÜ denir.

atasözleri sözlüğü

ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Atasözleri öğüt verici ve yol göstericidir.
Kim tarafından söylendiği belli değildir.Toplumun ortak ürünüdür.
Kalıplaşmış sözlerdir. Bir tek sözcüğü bile değiştirilemez.
Anlatımlarımızı güçlendirir ve güzelleştirir.
Atasözleri genellikle mecaz anlamlıdır. Yani atasözlerinde benzetmeli anlatım vardır.
Bazı atasözleri gerçek anlamlıdır.Gözlem ve deneyim sonucu söylenmişlerdir.Kesin yargı belirtir.
Atasözleri kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle bir öğüdü, bir yaşam gerçeğini anlatır.
Atasözünde anlatılmak istenen konu etkili biçimde dile getirilir.

BAZI ATASÖZLERİ VE AÇIKLAMALARI

Akıl kişiye sermayedir: Kişinin yaptığı işte başarı sağlaması, aklını kullanması ile orantılıdır.
Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer: Yazın o sıcağında durmayan, güneşe aldırmadan çalışıp kazanan, yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder; hiç sıkıntı çekmez.
Ne ekersen onu biçersin: Yaşamımızda bu gün nasıl davranır ve yatırım yaparsak gelecekte karşılığını alırız Bir elin nesi var , iki elin sesi var : İnsanın gücü sınırlıdır. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine, dayanışmaya girer. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

A

Aba altında er yatar

Giyim kuşam kişiliğe ölçü olamaz. (aba: Kaba yünden yapılmış yakasız ve uzun üstlük.)

Entry link: Aba altında er yatar

Abanın kadri yağmurda bilinir

Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Entry link: Abanın kadri yağmurda bilinir

Abdala malum olur

Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için söylenen bir söz.

Entry link: Abdala malum olur

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır

Çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

Entry link: Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır

Aç doymam, tok acıkmam sanır

Aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, varlıklı insan ise daha fazlasını ister.

Entry link: Aç doymam, tok acıkmam sanır

Aç elini kora sokar

Aç insan, geçimini sağlamak için kendisini her türlü tehlikeye atar.

Entry link: Aç elini kora sokar

Aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

İnsanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Entry link: Aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Acele ile menzil alınmaz

Acele etmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır. (menzil: Bir günlük yol.)

Entry link: Acele ile menzil alınmaz

Acele ile yürüyen yolda kalır

İş yaparken acele eden şaşırır, işini bitiremez.

Entry link: Acele ile yürüyen yolda kalır

Acele işe şeytan karışır

Düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz.

Entry link: Acele işe şeytan karışır


Page:  1  2  (Next)
  ALL