Yer tarifi yapalım

Yer tarifi yapalım konusu 4.sınıf Sosyal bilgiler dersi insanlar yerler ve çevreler ünitesi içerisinde yer almaktadır. Aşağıdaki makalede Yer tarifi yapalım konu özeti ve konu anlatımına yer verilmiştir.

Evimizin veya okulumuzun bulunduğu yeri tarif ederken yönlerin yanı sıra bir takım nesneleri ve nesneleri ve mekanları da kullanırız. Örneğin evimizin çevresinde okul, cami, hastane, postane, banka, çocuk parkı gibi ayırt edici yerler bulunabilir. Bu belirteçleri kullanarak kroki ile yer tarifi yapabiliriz.Kroki

Yer tarifi yapmada kullanılan basit çizmelere verilen isimdir. Tanım olarak ise; bir yerin kuş bakışı görünüşünün, ölçeksiz olarak, kabaca, kağıt üzerine küçültülerek çizilmesine kroki denir.

yer tarifi yapalım

Kuş bakışı nedir?

Herhangi bir yerin üstten, yüksekten görünüşüne Kuş Bakışı denir.  Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakış. olarak da tanımlanabilir. Cümle icinde kullanmak gerekitse "İstanbul'un kuş bakışı ile bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum."

kuş bakışı

Krokinin özellikleri

 1. Kroki gitmek istediğimiz yeri kolay bulmamızı sağlar.
 2. Kroki bir yeri tarif etmek için kullanılır.
 3. Kroki bilinmeyen bir yerin adresini bulmak için kullanılır.
 4. Krokiyle okul, hastane, sinema, market, park, alış veriş merkezi gibi yerleri kolayca bulabiliriz.
 5. Yolları, binaları, parkları, okulları… kare, dikdörtgen, üçgen, daire gibi geometrik şekillerle kağıt üzerine çizilir.
 6. Mahallede okulumuzun yerini krokiden faydalanarak tarif edebiliriz.
 7. Okulda sınıfımızın yerini faydalanarak tarif edebiliriz.
 8. Sınıfta sıramızın yerini faydalanarak tarif edebiliriz.
 9. Krokide ölçü yoktur ölçeksiz çizilir.
 10. Kroki, bir yere yukarıdan bakıyormuş gibi çizilir.
 11. Kroki, cetvel kullanılarak çizilir.
 12. Kroki, üzerinde yönler belirtilir.


NOT: Harita ile Krokinin benzer yönü ikisinde de kuş bakışı görünüş küçültülerek kağıt üzerine çizilir.Harita ile Krokinin farklı yönü; harita ölçekli çizilir, kroki ölçeksiz çizilir.

Yer tarifi yapalım test

Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisini kullanmaya gerek yoktur?
A) Cetvel
B) Kalem
C) Yönler
D) Kağıt

Aşağıdakilerden hangisi bir krokide olması gerekenlerden biri değildir?
A) Yön oku
B) Semboller
C) ölçek
D) Sembollerin anlamıKroki çizerken aşağıdakilerden hangisini belirtmek gerekmez?
A) okul
B) arabalar
C) hastaneler
D) cami

Evimizi tanımayan birisine evimizi tarif ederken hangi yöntemi kullanamayız?
A) Evimizi gösteren bir kroki çizebiliriz.
B) Mahalle adını söylememiz yeterli olur.
C) Açık adresi yazabiliriz
D) Evimize yakın tanıdığı bir yer varsa ona göre tarif edebiliriz.

Bir yerin kuşbakışı olarak kabataslak çizilmesine ne denir?
A) resim
B) kroki
C) plan
D) harita

“Bir yerin konumunu belirtmek için bir takım çizimler yapabiliriz. Bu çizimleri yaparken belirteceğimiz nesne ve mekânları şekil ve sembollerle gösterebiliriz.” Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Kroki
B) Harita
C) Plan
D) Pusula

Krokide kullandığımız sembolleri hangi bölümde açıklayabiliriz?
A) İşaretler
B) Yönler
C) Ölçek
D) Çizim

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kroki çizimini belirtmektedir?
A) küçültme oranı
B) kaba taslak
C) harita
D) ölçek

Sınıfımızda oturduğumuz yeri gösteren bir sınıf krokisi çizmek istersek hangisini belirtmemiz gerekmez?
A) Okulun girişini
B) Kapı ve pencerelerin yerini
C) Dolap ve öğretmen masasını
D) Yazı tahtasını

“Yaşadığımız çevreyi tanımak çok önemlidir. Çevremizde bulunan evler, ağaçlar, parklar, otoparklar, okullar, alışveriş merkezleri, hastaneler, camiler vb. yapıları ve yerlerini bilmek bize birçok yarar sağlayacaktır. Bu mekân ve nesneleri tanımamız konumumuzu ve yönümüzü bulmada bize yardımcı olacaktır.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Yönleri bilmek
B) Çevreyi korumak
C) Konum bulmak
D) Çevreyi tanımak

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her hangi bir yerin üstten görünümüne kuş bakışı görünümü denir.
B) Her hangi bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak çizimine kroki denir.
C) Her hangi bir yerin ölçü kullanmadan göz kararı çizimine kabataslak çizim denir.
D) Krokide yönleri belirtmek önemli değildir.
 
Krokide aşağıdakilerden hangisini belirtmeye gerek yoktur?
A) sembol ve işaretlerin anlamını
B) işaretleri
C) yapan kişiyi
D) yönleri

En son değiştirme: 4 Şubat 2020, Salı, 02:49