Yeryüzü şekilleri

Yeryüzü şekilleri

4.sınıf Sosyal bilgiler yeryüzü şekilleri konu anlatımı aşağıdaki makalede incelenmiştir. Yeryüzü şekilleri konu özeti ova, plato, dağ, tepe, körfez, kıyı, burun, köy, boğaz, göl, akarsu, delta, deniz, vadi nedir sorularına cevap arayarak incelenmiştir. Yeryüzü şekilleri konu anlatımını okuduktan sonra sayfanın altında yer alan bağlantılardan yeryüzü şekilleri yani coğrafi şekiller ile ilgili öğrendiklerinizi test çözerek değerlendirebilirsiniz.

Yaşadığımız yeri anlatırken o yerin coğrafi şekillerinden de bahsederiz. Öyle ki bu coğrafi şekiller şiir, türkü, öykü, ve destanlara konu olmuştur. Bu tarz anlatımlar sayesinde olayların yaşandığı coğrafi şekiller

Yeryüzü şekilleri nedir

Yeryüzünde yer kabuğu ile atmosferin, göllerde ve denizlerde yine yer kabuğu ile su kütlelerinin arasında sınır oluşturan yüzeyde yer alan şekillerdir

Dağ nedir

Dağ, çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara kütlelerine verilen addır.

Dağlara örnekler: Ağrı dağı, Süphan Dağı, Erciyes DağıOva nedir

Ova veya düzlük; coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylalardan veya dağlardan daha elverişlidir.

Ovalara örnekler : Amik Ovası, Tosya Ovası, Zile Ovası

Plato nedir

Yayla yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte kalan düz arazi şeklidir. Yükseklikleri beş yüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilir.

Platolara örnekler : Obruk Platosu, Cihanbeyli Platosu, Bozok Platosu

Tepe nedir

Tepe bir yeryüzü şeklidir. Zirvesi vardır ve tek başına ya da birkaç küçük yükselti ile bir arada bulunabilir. Yüksekliği 0–500 m arasında değişen doğal coğrafi oluşumlardır.

Tepelere örnekler: Yüşa tepesi, Alaaddin Tepesi, Sevda tepesi

Körfez nedir

Körfez, denizin kara dışına çıkarak oluşturduğu, göle benzer, ancak dar bir boğazla denize açılan su çıkıntısıdır. Körfezin meydana gelmesinde kıyı gerisindeki arazi yapısının çok önemli rolü vardır.

Körfezlere örnekler: İzmir Körfezi, Antalya Körfezi, Mersin Körfezi

Kıyı nedir

Kıyı veya kıyı şeridi, okyanus, deniz veya göl gibi büyük bir su kütlesinin kenarındaki toprağın kesimidir.

Burun nedir

Burun, deniz ya da gölde bulunan dışa çıkıntılı karanın son kısmı olup, 3 tarafı su ile çevrilmiş kara anlamına gelir. Çoğunlukla fener bulunur. Eğer büyükse yarımada denir. Körfez veya koyun karşıtıdır.

Burunlara örnekler: Ümit burnu, Karaburun, Bozburun

Boğaz nedir

Boğaz, iki kara parçası arasında uzanan geçit biçimindeki coğrafi şekillere verilen addır. Bir başka deyişle boğaz, doğal kanallara verilen isimdir.

Boğazlara örnekler: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı

Göl nedir

Karalar üzerinde, oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, dört yanından kapalı, kimi zaman akarsularla da beslenen, az çok derin ve geniş, tuzlu ya da tatlı su örtüsü.

Göllere örnekler: Van Gölü, Tuz Gölü, Salda Gölü

Akarsu nedir

yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. Çoğunlukla tatlı sudan oluşan akarsular, tatlı su gölleriyle birlikte insanlığın temel su ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Bunun yanında gıda, enerji ve turizm sektörleri tarafından da kullanılırlar.

Akarsulara örnekler: Yeşilırmak, Kızılırmak, Gediz

Delta nedir

Delta, bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yerdir. Eski Yunan tüccarların Nil Nehri'nin denize ulaşan kısmında üçgen biçiminde kara parçaları olduğunu gördüler. Oluşan şekiller Yunan alfabesinin dördüncü harfi Δ ile aynı olduğu için tüccarlar buraya delta adını verdiler.Deniz nedir

Yerkabuğunun çukur bölümlerini dolduran, birbiriyle bağlantılı olarak yeryüzünün beşte üçünü kaplayan tuzlu su kütlesi.

Denizlere örnekler: Ege Denizi, Marmara Denizi, Akdeniz

Vadi nedir

Vadi, akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağza doğru sürekli inişi bulunan ve birkaç kilometre ya da binlerce km. olabilen coğrafi alandır. Kısaca vadi, iki dağın arasında zamanla oluşan çukurluktur. Vadiler, akarsuların yaptığı aşınmayla yanlamasına, derinlemesine gelişir. Genellikle dağ ya da tepelerle çevrelenirler.

En son değiştirme: 4 Şubat 2020, Salı, 02:55