İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İsteklerimiz ihtiyaçlarımız konu anlatımı 4.sınıf sosyal bilgiler üretim dağıtım tüketim ünitesinde yer alan bir içeriktir. İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımız konu özeti ile temel ihtiyaçlarımız, isteklerimiz, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımız ile istek ve ihtiyaç arasındaki farkları öğreneceksiniz.İsteklerimiz

Günlük yaşantımızda isteklerimiz sınırsızdır. Yeni bir ayakkabı, yeni oyuncak, yeni araba vs. İsteklerimizi kontrol edemez ve plansız harcamalar yaparsak ekonomik sıkıntılar yaşarız. İstek kelimesi Türk dil kurumu tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

İstek: Kişinin bir şeye karşı duyduğu, yerine gelmesi durumunda mutlu olduğu yönsemedir.

İhtiyaçlarımız

Temel ihtiyaçlarımızın neler olduğunu bilmemiz çok önemlidir. Temel ihtiyaçımızın içinde yer almayan fakat yaşamın bir parçası olan diğer ihtiyaçlarımızı da öncelik sırasına göre karşılayabiliriz. Okul araç ve gereçlerimiz buna örnek olarak gösterilebilir. Beslenmeden yaşayamayız fakat boyalarımız eksik olsa da hayatımızı sürdürebiliriz.İhtiyaç kelimesi 4.Sınıf Sosyal bilgiler kitabında aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

İhtiyaç : İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şey ihtiyaç olarak adlandırılır.

Temel ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra ekonomik durumumuza göre isteklerimizi de karşılayabiliriz. İnsanlar su içmeden, yemek yemeden yaşayamaz fakat Televizyonda gördüğümüz yeni çıkan bir oyuncağı almamak bizi çok etkilemez.isteklerimiz ihtiyaçlarımız
Temel İhtiyaçlar nelerdir

Yaşamımızı devam ettirebilmek için bazı ihtiyaç ve gereksinimlerin karşılanması gerekir. Bu ihtiyaç ve gereksinimlere temel ihtiyaçlarımız denir. Temel ihtiyaçlarımız; Beslenme, barınma ve giyinme olarak sıralanabilir. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamazsak hayatımızı kaybetme tehlikesi ile karşılaşırız.

Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar nelerdir

Tiyatroya sinemaya, futbol maçına , konsere gitmek; eğitim almak, oyun oynamak, kitap okumak , gezmek, hobi sahibi olmak, sivil toplum kuruluşlarında görev almak insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarındandır.

İstekleriniz ile ihtiyaçlarınız arasındaki farklılıklar nelerdir

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra isteklerini karşılarlar. İstekler başta söylediğimiz gibi sınırsızdır ve çeşitlidir. İsteklerin karşılanmaması durumunda hayati bir durum söz konusu olamz. Fakat temel ihtiyaçlarımız karşılanmazsa hayati bir durum söz konusu olabilir, insanların yaşam kalitesi düşebilir.

En son değiştirme: 9 Şubat 2020, Pazar, 16:53