Özgürlük ve Bağımsızlık

4.Sınıf sosyal bilgiler dersi özgürlük ve bağımsızlık konu anlatımı ve etkinlikler.

Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, yurdumuz galip devletlerin işgaline uğramıştı. Bu durum karşısında bazı kişi ve gruplar işgalcilere karşı direnmenin faydasız olduğunu söylüyorlardı. Bu çevrelere göre Türk milletinin, varlığını sürdürebilmesi için büyük bir devletin koruyuculuğu altına girmekten başka çaresi yoktu.Mustafa Kemal onlar gibi düşünmüyordu. Mustafa Kemal, milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan bir liderdi. “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım.” diyerek bu konudaki düşüncesini dile getirmişti. Mustafa Kemal’e göre özgürlüğe kavuşabilmenin yolu bağımsızlıktan geçiyordu. Türk milleti bağımsızlığını kazanmanın yanında yönetme yetkisi anlamına gelen egemenlik hakkına da sahip olmalıydı. Bu nedenle Mustafa Kemal Samsun’a çıktığı andan itibaren bir yandan ülkeyi kurtarmaya, diğer yandan millî egemenliği gerçekleştirmeye çalıştı. O, bu yoldaki en önemli adımını 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisini açarak attı. Meclisimiz 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. BMM’ nin açılışıyla birlikte ulusal egemenliğe dayanan yeni bir Türk devleti kurulmuş oldu.

özgürlük ve v bağımsızlık

Yönetme yetkisini ifade eden yasama, yürütme ve yargı güçleri Türk milleti adına onun temsilcilerinden oluşan BMM tarafından kullanılmaya başlandı. Böylece Türk tarihinde ilk defa kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçildi. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan günü, cumhuriyetimizin ilk yıllarında Ulusal Egemenlik Bayramı adıyla kutlandı. Atatürk’ün Türk Çocuklarına armağan ettiği bu bayram 20 Nisan 1983’te çıkarılan kanunla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramdır. Türk çocukları bu bayramı her yıl çeşitli ülkelerden gelen çocuklarla kutlarlar. Böylece tüm insanlığa barışın, dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu gösterirler.

23 Nisan günlerinde okullarımızda bayram törenleri yapılır. Ayrıca ilçe, il ve ülke çapında resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Bu yıl 100.yaşını kutlamaya hazırlandığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı içinde bulunduğumuz durumdan dolayı okullarımızda kutlayamayacak olmanın üzüntüsü içindeyiz. Okulda olamasak da evlerimizde, ailelerimizle birlikte bu onuru, bu gururu, bu sevinci en üst düzeyde yaşamalı, yaşatmalıyız. Okulda olamasak da evlerimizi bayram sevinciyle başta Türk Bayrakları olmak üzere çeşitli süslemelerle süslemeliyiz.

Unutmayalım ki başka Türkiye yok. Ne Mutlu Türküm Diyene!

En son değiştirme: 1 Nisan 2020, Çarşamba, 17:18