Tartma Problemleri

Konu : 4.Sınıf tartma problemleri

Aşağıdaki tabloda çeşitli peynir türlerinin paket ağırlıkları ve paket fiyatları verilmiştir. Bu tabloya göre ilk dört soruyu cevaplayınız..

PEYNİRİN CİNSİ

PAKET AĞIRLIĞI (g)

PAKET FİYATI (TL)

KAŞAR

750

9

TULUM PEYNİRİ

500

6

BEYAZ PEYNİR

400

4

KREM PEYİR

200

4

DİL PEYNİRİ

250

3

PEYNİRİN CİNSİ

1Kg’ının fiyatı

KAŞAR


TULUM PEYNİRİ


BEYA Z PEYNİR


KREM PEYİR


DİL PEYNİRİ


SORU 1: Yukarıdaki tabloya göre bu peynirlerin bir kilogramlarının fiyatlarını belirleyip tabloyu doldurunuz.

SORU 2:

Ahmet sabah kahvaltısı için 750 g dil peyniri ile 1 kg beyaz peynir almıştır. Buna göre Ahmet’in kaç lira ödeyeceğini bulunuz.

SORU 3:

Tabloya göre satılan en pahalı ve en ucuz peynirlerden ikişer kilogram alan bir kişi kaç TL ödeyecektir?

SORU 4:

Bir günde 3 kg tulum peynir,1200g krem peynir ve 4 kg kaşar satılırsa bu satılanlardan kaç TL kazanılacaktır?SORU 5:

Bir manav satmak için aldığı 53 kg kirazın 23 kg 370 g. kısmını satmıştır. Buna göre satılmayan ne kadar kiraz kalmıştır?SORU 6:

Doktor hastası olan Ali Bey’ e, 8 gramlık toz halinde bir şişe ilaç veriyor. Ali Bey’in bu ilacı günde 4 defa 20’şer miligram içmesi gerekmektedir. Düzenli olarak içilen bu ilaç Ali Bey’e kaç gün yetecektir.SORU 7:

Bahçesinde domates yetiştirmek isteyen Kemal Bey 1200 miligramlık paketler halinde satılan tohumlardan almak istemektedir. Bir paketi 4 TL olan paketlerden 240 gram domates tohumu alan Kemal Bey kaç TL ödeyecektir?

SORU 8:

Bir baharatçı baharatları 25000 mg’lık paketlerde satmaktadır. Bu baharatçı bir günde 4 kg baharat satmıştır. Buna göre Bu baharatçı kaç paket baharat satmıştır?

SORU 9:

Bir seyyar satıcı 750 gramlık torbalar halinde hazırladığı erikleri torbası 2 TL’den satmaktadır. Satıcı 17 kg 250 g erik sattığına göre bu satıştan kaç TL kazanmıştır?

SORU 10:

Emel kasaptan 800 g kıyma alıyor ve 16 TL ödeme yapıyor. Aynı kasaptan 4 kg kıyma alan Ayşe Hanım kaç TL ödeyecektir?
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 3:26 AM