3.sınıf fen bilimleri telafi eğitimi kritik kazanımlar milli eğitim bakanlığı müfredat meb adresinde yayınlanmıştır. Kazanım listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Üniteler Mevcut Kazanım Sayısı
Kritik kazanım sayısı
 Kritik olmayan kazanım sayısı
5.Ünite 7 5  2
6.Ünite 8 5  3
 7.Ünite  4  3  1
 Toplam  19  13  6


KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

F.3.5. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar

F.3.5.2. Işık Kaynakları

F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

F.3.5.3. Çevremizdeki Sesler

F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.

F.3.5.4. Sesin İşitmedeki Rolü

F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki matematiksel ilişki verilmez.

F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.

F.3.6. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam

F.3.6.1. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.

a. Canlıların sistematik sınıflandırılmasına girilmez.

b. Canlı türlerinden sadece bitki ve hayvanlardan söz edilir.

c. Canlı ve cansız kavramlarında literatürdeki kavram yanılgılarına dikkat edilir.

F.3.6.2. Ben ve Çevrem

F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır.

F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.

F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.Millî parklar ve doğal anıtlara değinilir.

F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.F.3.7. Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar

F.3.7.1. Elektrikli Araç-Gereçler

F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.

F.3.7.2. Elektrik Kaynakları

F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.

a. Elektrik kaynakları olarak şehir elektriği, akü, pil, batarya vb. üzerinde durulur.

b. Pillerde kutup kavramına girilmez.

F.3.7.3. Elektriğin Güvenli Kullanımı

F.3.7.3.1. Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir. Elektrikli araçların, açık kabloların, prizlere metal cisimler sokulmasının ve iletim hatlarının suyla temas etmesinin sebep olabileceği elektrik çarpması, arıza, yangın vb. tehlikeler üzerinde durulur.

3.sınıf fen bilimleri kritik kazanımlar

Last modified: Saturday, 5 September 2020, 4:29 PM