Ben ve Çevrem

3.sınıf ben ve çevrem konu analtımı ve konu özeti bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ben ve çevrem konusu  3. sınıf fen bilimleri dersi 6.ünite içinde yer almaktadır. Bu konu bazı kaynaklarda yakın çevremizi tanıyalım konu başlığı ile inceleniyor. İlk önce çevrenin tanımı nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Çevre, canlıyı kuşatan ve etkileyen her şeydir. Diğer bir kaynakta ise çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları yer olarak tanımlanıyor.

Yaşadığımız çevre tüm canlılar etkileşim içindedir. İnsanlar hayvanlar ile, bitkiler ile etkileşim halindedir. Peki ya cansız varlıklar? Evet insanlar hayvanlar ve bitkiler cansız varlıklar ile de etkileşim kurarlar. Güneş ışığı, toprak, hava ve su çevrenin cansız unsurlarıdır. Çevremizdeki varlıklarla etkileşim hâlinde yaşarız. Birçok ihtiyacımızı bu varlıklardan yararlanarak karşılarız.

Çevremizde etkileşim kurduğumuz cansız varlıklar

  • ev
  • okul
  • hastane
  • market

Ben ve çevrem

Çevremizi Temiz Tutalım

Okulunuzun, evinizin ve mahallenizin temizliği ile ilgili neler yapıyorsunuz sorusuna nasıl yanıt verebiliriz? ilk önce çevremizi kirletmemek gerekir cevabı verdiğinizi duyar gibiyim. Evet temiz tutmak için ilk olarak çevremize çöp atmamalıyız. Evimiz, sokağımız, okulumuz, oyun oynadığımız bahçe ya da park yaşadığımız çevrenin birer parçasıdır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorsak temiz bir çevrede yaşamamız gerekiyor. Temiz bir çevrede yaşamak her insanın haklarından ve sorumluluklarından birisidir.

Evimiz, sınıfımız, okulumuz, sokağımız, mahallemiz, parkımız yakın çevremizi oluşturur. Yakın çevremizi canlı cansız pek çok varlıkla paylaşırız. Çevremiz ile ilgili sorunlara karşı duyarlı olmalıyız. Çevre sorunlarını önlemek için çözümler bulmalıyız. Aşağıdaki soruların cevabını bularak çalışmaya başlayabiliriz. 

  • Parktaki kirliliğin nedenleri neler olabilir?
  • Parkın her zaman temiz olması için neler yapılabilir?
  • Hangi ortam insanların vakit geçirmesi için uygun bir alandır? Niçin?
  • Sınıfımızda ve okulumuzda kirliliğe neden olan etkenleri araştıralım

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, yeniden kullanma olanağı olan atıkların bazı işlemlerden geçerek yeniden kullanılabilmesidir.  Çevreyi korumak ve gezegeni bulduğumuzdan daha iyi durumda bırakmak için geri dönüşüm önemlidir. Türkiyede bir günde ortalama 1.2 kg kontrol edilebilen çöp çıktığını biliyor muydunuz?

Geri dönüşümde amacı; kaynakların gereksiz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir.

Geri dönüşümün önemini bidiğimiz gibi, yeniden kullanımı da öğrenmeliyiz. Yeniden kullanım, eskiyen kullanılmayan malzemelerinin birleştirilmesi ve yeniden kullanılabilecek hale getirilmesi. Yeniden kullanılabilecek şeyleri tekrar kullanmak daha az kirlilik, daha az çöp anlamına gelir ve değerli doğal kaynaklarımızın çoğu bozulmadan kalır.

Çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlar

Ülkemizde ve dünyada çevre ile ilgili çalışmalar yapan kurumlar vardır. Bu kurumlardan bazıları ve çalışmaları kısaca aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Kurum kuruluş
Çalışmaları
Greenpeace
Gönüllülerden oluşan uluslararası bir çevre örgütü. Amacı şöyle anlatılıyor. "Doğayı odağına alan ve sürdürülebilir bir yaşam için mücadele ediyoruz. Bunun için, çevre suçlarına karşı tanıklık ediyor, bilimsel çalışmalar yürütüyor, çözümler üretiyoruz."
İnternet sitesi
Tüketici ve Çevre Eğitim
Vakfı
Çevreyi koruyarak; nicelik ve niteliğini artırarak faydalanma ilkesi ışığında; tüketici hak ve sorumlulukları ile çevrenin korunmasına ilişkin ulusal mevzuatımızın oluşması ve uygulamalar konusunda; gelişmiş çağdaş ülkeler düzeyine ulaşabilmek, tüketicinin hak arama, çevreyi koruma bilincinin ve ahlakının gelişmesine katkı sağlayıcı, eğitici faaliyetlerde bulunmak; etkin ve karar mekanizmaları içinde söz sahibi bir sivil toplum
Kısaltması TÜKÇEV bağlantı adresi
 TEMA  Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA, 11 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olan çevreci bir vakıftır. Erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır. Tema İnternet adresi
Last modified: Sunday, 4 April 2021, 4:10 PM