Atatürk'ün Hayatı

Mustafa ,1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey’dir. Ali Rıza Bey, önce memurluk yapmış sonra da memurluktan ayrılarak kereste ticaretiyle uğraşmıştır.

Atatürkün hayatı

Atatürk'ün Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule ve Naciye adında kardeşleri vardı. Fakat kardeşleri yaşanan salgın nedeniyle erken yaşta vefat etmiştir. Makbule dışındaki kardeşleri uzun yaşayamamışlardır.


Atatürk'ün gittiği okullar

Mustafa daha 5-6 yaşlarındayken üstün zekasıyla herkesin dikkatini çekmiştir. Bu yüzden okula erken başlamıştır. Önce annesi Zübeyde Hanım’ın isteği üzerine mahalle mektebine sonra da babasının isteği üzerine Şemsi Efendi İlkokuluna gitmiştir. Mustafa daha küçük yaşında babası Ali Rıza Bey’in ölümü üzerine annesi ve kızkardeşi Makbule’yle dayısının çiftliğine yerleşerek eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Mustafa’nın eğitimine ara vermesine üzülen annesi Zübeyde Hanım tekrar çocuklarını alarak Selanik’e geri dönmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar sırasıyla şu şekildedir:

 • Mahalle mektebi
 • Şemsi Efendi Okulu
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 • Selanik Askeri Rüştüyesi
 • Manastır Askeri İdadisi
 • Harp Okulu
 • Harp Akademisi

 Mustafa ortaokulda matematik dersini çok seviyormuş. Tesadüf eseri Matematik öğretmeninin adı da Mustafa’ymış. Biri Mustafa diye seslendiğinde ikisi de bakarmış. Bir gün Mustafa öğretmen öğrenci Mustafa’yı yanına çağırmış: “Senin adın da Mustafa benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.” demiş. O günden sonra herkes ona Mustafa Kemal diye seslenmeye başlamış.

Mustafa Kemal Harp okulundan kurmay yüzbaşı  rütbesiyle mezun olmuştur. Daha sonra Ülkemiz için çok önemli olan Kurtuluş Savaşı mücadelesi başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı

Mustafa Kemal’in bundan sonraki hayatı ülkesi için çalışarak geçmiştir. Trablusgarp, Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşlarına katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti yenik düşmüş ülke işgal edilmeye başlamıştır. Mustafa Kemal bu duruma boyun eğmeyerek 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Daha sonra Amasya, Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yapmıştır. Türk halkının ve Mustafa Kemal’in büyük mücadelesiyle Kurtuluş Savaşı kazanılarak düşman devletler yurdumuzdan atılmıştır.

Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal ülkemizi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çalışmalara devam etmiştir. Birçok yenilikler yapmış, Türk halkı onun sayesinde birçok hak ve hürriyete kavuşmuştur. Soyadı Kanunu’nun çıkmasıyla kendisine “ATATÜRK” soyadı verilmiştir. Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yapılan bazı yenilikler.

 • Cumhuriyetin ilan edildi.
 • Saltanat ve halifelik kaldırıldı.
 • Medreseler kapatıldı, yeni ve modern okullar açıldı.
 • Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.
 • Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.
 • Ölçü birimleri değiştirildi.
 • Soyadı kanunu çıkarıldı.Mustafa Kemale Atatürk soyadı verildi.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
 • Kadın erkek eşitliği sağlandı
 • Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.
 • Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.
 • Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı. Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.
 • Yurdumuzun her tarafından yollar, köprüler, barajlar, limanlar, fabrikalar, hava alanları,demir yolları yapıldı.

Vefatı

Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının başlarında Yalova’da bulunduğu sırada hastalanmıştır. Tedavisi ilk önce olumlu sonuç vermiştir. Ancak tamamen iyileşmeden Ankara’ya yaptığı yolculuk, hastalığının artmasına neden olmuştur. Kurtulması için yapılan çabalar sonuç vermeyince İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda, 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe aramızdan ayrılmıştır. Bu haberle yalnız Türk milleti değil ,bütün dünya yasa bürünmüştür. Atatürk’ün tabutu önce Ankara Etnografya Müzesinde hazırlanan geçici kabre konmuştur. Daha sonra Ankara’da yaptırılan Anıtkabir’e getirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk

Zübeyde hanım

Ali Rıza Bey

Last modified: Friday, 14 May 2021, 5:23 PM