Ritmik sayma egzersizleri 2.sınıf 3.sınıf ve 4.sınıf öğrencileri için hazırlanmış online bir uygulama / oyundur. Amacı çarpma işleminin ve çarpım tablosunun temelini oluşturan ritmik saymaları bol tekrar ile öğretmektir. Aşağıda yer alan uygulama bağlantılarını kullanarak istediğiniz düzeye çalışabilirsiniz.

 İkinci sınıf öğrencilerimiz ile burada vedalaşıyoruz. Çünkü 2.sınıfta çalışmanız gereken bölüm 5'lere kadar. Fakat çalışmaya devam etmek isterseniz devam edebilirsiniz.

Ritmik Sayma Neden Önemli

Şimdi biraz ritmik saymalar neden önemli olduğu hakkında bilgi verelim. Bildiğiniz gibi çarpım tablosu, birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren ve günlük hayatımızı kolaylaştıran bir sistemdir. Çarpma işleminin temelini sıralı toplama yani ritmik saymalar oluşturmaktadır. Çarpım tablosuna çalışmaya başlamadan önce ritmik saymaları öğrenmeliyiz.

Ritmik sayma 1. sınıf kazanımları içinde birer beşer ve onar sayma olarak yer alır: M.2.1.1.5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.

2.Sınıfta ise birer, ikişer, üçer, dörder ve beşer ritmik sayma kazanımlarda yer almaktadır: M.2.1.1.5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.

3.Sınıfta altışar yedişer sekizer ve dokuzar ritmik saymaların bilimesi gerekmektedir. Kazanım ise şu şekilde: M.3.1.1.6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.

Gördüğünüz gibi ritmik saymaların dördüncü sınıf gelmeden önce çalışılması, öğrenilmesi, ezberlenmesi gerekiyor. 4. Sınıf öğrencilerinin daha önce çalışmadılarsa ritmik saymaları hemen ezberlemesi faydalı olacaktır.

Ritmik Sayma Etkinlik

Ritmik saymalar ile ilgili egzersizler sadece online olarak değil çıktı alabileceğiniz şekilde de hazırlanmıştır. Dokümanlar bölümünden ilgili dosyaları indirerek çıktı alabilir ve ritmik saymalara çalışabilirsiniz.

En son değiştirme: 11 Ağustos 2021, Çarşamba, 04:13