Dünya yuvarlak ama bunu ispatlayamıyorum ifadesi dünyanın yuvarlak olduğunu bilen bir bilim adamına aittir. Bu bilim adamı MÖ 570 – MÖ 495 yılları arasında yaşayan Pisagor'dur.

Pisagor ,MÖ 590 lı yıllarda Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi. Ancak Pisagor’un bu dediğine bilimle uğraşan kişilerin dışında inanan olmamıştı. Pisagor, Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanıdır.

dünya yuvarlak ama bunu ispatlayamıyorum

Last modified: Friday, 10 September 2021, 11:22 PM