Dünya katmanlardan oluşmuştur. Dünyayı saran katman olarak nitelendirilen katman ise çeşitli gazlardan oluşan ve diğer adı atmosfer olan hava katmanıdır. Hava küre çeşitli gazların karışımından oluşmuştur.

Bu gazların %21' i oksijen, %78' i azot, %1' i ise karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardır. Bu gazlar arasında mükemmel bir denge vardır. Mesela oksijen oranı %22 olsaydı Dünya ilk yıldırımla orman yangınları başlardı.

Last modified: Friday, 10 September 2021, 11:33 PM