Dünya üzerinde karalar mı sular mı daha çok yer kaplar sorusu özellikle 3.sınıf dünyanın katmanları konusu sırasında karşılaştığımız sorulardan birisidir. Dünya'nın 4 parçaya ayrıldığı düşünülürse 3 parçasını sular, 1 parçasını karalar oluşturur.

Yani dünya üzerinde sular daha çok yer kaplar. Su tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Dünyanın büyük çoğunluğu sularla kaplı olmasına rağmen su kaynakları gezegen üzerindeki su kaynaklarının sadece yüzde 3'ne eşittir. Bu miktarın da yaklaşık olarak yüzde 69'u (24 milyon km3’ü) buz ve kar olarak dağlık bölgelerde, Antarktika ve Arktik’te, yüzde otuzuda (8 milyon km3) yeraltı suyu olarak bulunmaktadır.

Dünyadaki suyun %97’si tuzlu sudur.

dünya üzerinde karalar mı sular mı daha çok yer kaplar

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 30'dan fazlası yetersiz su kaynağı sorunu ile mücadele ediyor. Bu oran, hızla artan nüfus, çevre kirliliği, doğal dengeyi bozabilen iklim değişiklikleri, küresel ısınma nedeniyle her geçen sene artıyor. Bu yüzden su kaynaklarını bilinçli kullanmalıyız.


Last modified: Saturday, 11 September 2021, 9:09 PM