dünyanın daire şeklinde olduğunu ve etrafının sularla çevrili olduğunu düşünen kişi MÖ 624/623 – MÖ 548/545 yılları arasında Milet'te (Aydın) yaşayan Thales'dir.

Thales'e göre dünya'nın şekli daire, ince ve düzdür. Düz dünya teorisinin Eski Yunan'da savunan bilim insanlarından birisi Thales'dir. Thales lk filozoflardan birisidir. Bu yüzden felsefenin ve bilimin öncüsü sayılır. Elimize ulaşmış hiçbir metni yoktur. Hakkındaki bilgiler Herodot, Diogenes Laertios, Aristoteles, Teophrastos gibi antik yazarlardan edinilir.

thales

Last modified: Sunday, 12 September 2021, 12:05 PM