Hareket, bir varlığın, diğer bir varlığa göre yer değiştirmesidir. Eş anlamlısı devinim kelimesidir. Hareket ya da devinim, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimi şeklinde de tanımlanabilir.

İnsanlar yürüme, koşma hareketi yapar. Balıklar yüzme hareketi yaparken kuşlar ise uçma hareketi yapar. Canlı varlıklar kendileri hareket edebilirken cansız varlıklar hareket etmek için dışardan bir etkiye ihtiyaç duyarlar. 

hareket nedir

Last modified: Sunday, 17 October 2021, 1:32 AM