Trafik güvenliği 1.dönem 1.yazılı hazırlık

Trafik güvenliği 1.dönem 1.yazılı hazırlık, bölümlere ayrılmış soru tiplerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin karşılarına çıkabilecek soruların sınıflandırılması şeklinde hazırladığımız sayfanın faydalı olmasını umut ediyoruz. Yeni yayınlanan online test, eğitsel oyun ve uygulamalardan haberdar olmak için telegram kanalımıza katılın. Whatsapp gruplarımıza katılın.

Doğru yanlış soruları

4.Sınıf trafik güvenliği sınavı genellikle doğru yanlış soruları ile başlar. Bu bölüm genellikle 20 puan değerinde olur. Aşağıda bu bölümde karşınıza çıkabilecek soruları 3 farklı grup halinde listeledik.

Araç kullanan kişilere yolcu denir.
Bisiklet, paten, kaykay kullanırken mutlaka kask ve dizlik kullanmalıyız.
Duran taşıtların önünden, arkasından veya arasından geçmek tehlikeli değildir.
Gece yolda yürürken sürücülerin bizi fark edebilmesi için yansıtıcı kıyafetler giymeliyiz.
Gideceğimiz yere, yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil en güvenli yoldan gitmeliyiz.
Hızlı araç kullanmak trafik kazalarına sebep olur.
İnsanlar trafikte yaya, yolcu ve sürücü olarak bulunurlar.
Kaldırımda grup halinde yürümeliyiz.
Kare şeklindeki trafik levhaları bilgilendiricidir.
Karşıdan karşıya geçerken sağımıza ve solumuza bakmadan yavaş yavaş geçmeliyiz.
.
Karşıya geçmek için varsa önce güvenli yolları tercih etmeliyiz.
Kimsenin olmadığı yerlerde trafik kurallarına uymaya gerek yoktur.
Kırmızı ışık yandığında karşıya geçmeliyiz.
Okula gelirken ve okuldan giderken yolun karşısına geçmek için güvenli geçiş alanlarını kullanmalıyız.
Taşıtlarda sürücü dışında bulunan kişilere müşteri denir.
Toplu taşıma araçlarını kullanmak trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlar.
Trafik işaret levhalarının anlamını bilmek bize bir fayda sağlamaz.
Trafik işaret ve levhaları verdiği mesajlar ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlar.
Trafik işaret ve levhalarına zarar verebiliriz.
Trafik işaret ve levhalarına zarar verilmesi ülke ekonomisine yarar sağlar.
Trafik işaretleri sadece sürücüler içindir.
Trafik kazaları sadece kazayı yapan kişiyi değil, pek çok kişiyi etkiler.
Trafik kazalarına karşı önlem alabilmek için herkesin trafik kurallarına uyması gerekmez.
Trafik kazalarının büyük çoğunluğu yol ve araç kusurlarından kaynaklanmaktadır.
Trafik polisi, trafiğin düzenini sağlar ve trafi­ği denetler.
Trafik, ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılmasıdır.
Trafikte güvenli geçiş alanlarını kullanmalıyız.
Trafikte sadece kendi ha­yatımızı düşünmeliyiz.
Yaya geçitlerinin olduğu yerlere arabalar park edebilir.
.

Boşluk Doldurma Soruları

Kavram ve tanımların hangi düzeyde öğrenildiğini ölçen boşluk doldurma soruları genellikle 2 puan değerinde olur. Aşağıda bu soru grubuna göre hazırlanmış 3 farklı grup soru bulunuyor. 

taşıt  -  kaldırım -   Yaya geçidini -   trafik polisi

Trafikteki araba ,motor gibi araçlara ..... denir.               
Trafiğin düzenini sağlayan kişiye ..... denir.               
Güvenli geçiş için ..... kullanmalıyız.               
Trafikteyken ..... üstünde top oynamamalıyız.

Üst geçit - sokak - alt geçit - yaya geçidi - yolcu - kaldırım yaya - trafik - taşıt - kare - üçgen 

             
Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yola ..... denir.               
Caddeye oranla daha dar ve iki tarafında evler bulunan yola ..... denir.               
Yayaların karşıdan karşıya güvenli geçmesi için, çizgili olan yola ..... denir.               
Sürücü ve görevliler dışında taşıt içinde bulunan kişiye ..... denir.               
İnsan, hayvan ve taşıtların karayolu üzerindeki hareketlerine ..... denir.               
Karayolu üzerinde duran veya hareket eden insanlara ..... denir.               
Otomobil, tren, vapur ve uçak gibi araçlara ..... denir.               
..... biçimindeki işaret levhaları, tehlikeler hakkında uyarır.               
..... şeklindeki trafik levhaları bilgilendiricidir.               
Trafikte yayaların yürüdüğü yola ..... denir.

insan - toplu taşıma -    alt geçit - banket - sol - yaya - sağ - trafik - yaya geçidi -taşıt
Yayaların karşıdan karşıya güvenli geçmesi için çizgili olan yola ..... denir.               
Kara yolunun, diğer bir kara yolunun veya demir yolunun altından yayaların geçmesini sağlayan yapıya ..... denir.               
Yaya kaldırımı bulunmayan kara yollarında, taşıt yolu kenarında yayaların ve hayvanların kullanabileceği alana ..... denir.               
Ulaşım ihtiyacının çok sayıda insanın aynı anda taşınması ile karşılanmasına ..... denir.         
Banketlerde gidiş yönümüze göre ..... taraftaki banketi kullanmalıyız.               
Yaya, hayvan ve taşıtların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ..... denir.               
Trafikte en önemli unsur ..... dır.               
Karayolu üzerinde duran veya hareket eden insanlara ..... denir.               
İnsan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ..... denir.               
Kaldırım, alt ve üst geçit, yaya ve okul geçitlerinde ..... taraftan yürümeliyiz.

Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından birisi değildir?
A. Okul bahçeleri
B. Yoldan uzak boş bahçeler     
C. Caddeler ve yollar
D. Çocuk parkları

Bisiklet, kaykay, scooter, paten vb. araçları kullanırken ne takmamıza gerek yoktur?
A. Dizlik
B. Dirseklik
C. Kask
D. Güneş gözlüğü

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olur?
A) Trafik kurallarına uymak.
B) Dikkatli olmak.
C) Emniyet kemeri takmak.
D) Hızlı araç kullanmak.


Kara yollarına trafik işaret cihazlarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A.) Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek.
B.) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak.
C.) Sürücülerin daha hızlı gitmelerini sağlamak.
D.) Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak.
                                                                       
Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?
A.) Arabaların önünden veya arkasından hızla geçmek.    
B.) Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek
C.) Üst veya altgeçitlerden geçmek                                  
D.) Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek

Yayalar, karanlıkta yürürken kolay görülebilmeleri için aşağıdaki önlemlerden hangisini almalıdırlar?
A.) Sürücüleri el işareti ile uyarmalıdırlar.
B.) Grup halinde yürümelidirler.
C.) Açık renk giysiler giymelidirler.
D.) Koyu renkli giysiler giymelidirler

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerindendir?
A.) Trafik kurallarına uymak
B.) Dikkatli olmak
C.) Emniyet kemeri takmak
D.) Uykusuz araç kullanma

Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir?
A.) Durak                 
B.) Banket                     
C.) Üst geçit              
D.) Işıklı trafik işaret cihazı

Aşağıdakilerden hangisi kaldırımda yürürken uymamız gereken kurallardan değildir?
A-Yaya kaldırımında yürüyen yaşlılara, engellilere ve hamilelere hassasiyet göstermemiz gerekir.
B- Örneğin yaya kaldırımlarında bisiklet, scooter, paten, kaykay vb. araçlar kullanmamalıyız.
C- Gidiş yönümüze göre yaya kaldırımının sağ tara­fından yürümeliyiz.
D- Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmamız gerekmez.

Kara Yolları Trafik Kanununa göre …………… metre mesafede yaya ve okul geçidi, alt ve üst geçit, trafik işaret cihazları vb. varsa karşıya geçmek için yayalar buraları kullanmak zorundadır.’’ Noktalı yere hangisi gelmelidir?
A.) 50
B.) 100
C.) 150
D.) 200

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden biri değildir?
A.) Yaya geçidi
B.) Alt ve üst geçitler
C.) Trafik polisinin olduğu yerler
D.) Caddeler

Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır?
A.) Sağ banketten yürümelidir.                            
B.) Kol kola girerek yürümelidir.
C.) Tek sıra halinde yürümelidir.
D.) Büyükler önde, küçükler arkada yürümelidir.

Bir yolun güvenli olabilmesi nelerin bulunması gerekmez?
A-Yaya kaldırımı
B-Trafik işaret cihazı
C-Yol çizgisi         
D-Tümsek ve çukurlar

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda karşıya geçişlerde kullanmamız gereken güvenli geçiş yerlerinden değildir ?
A-Alt  geçit
B- Üst geçit
C- Yan geçit
D- Okul geçidi

Aşağıdakilerden hangisi kaldırımda yürürken uymamız gereken kurallardan değildir?
A-Yaya kaldırımında yürüyen yaşlılara, engellilere ve hamilelere hassasiyet göstermemiz gerekir.
B- Örneğin yaya kaldırımlarında bisiklet, scooter, paten, kaykay vb. araçlar kullanmamalıyız.
C- Gidiş yönümüze göre yaya kaldırımının sağ tara­fından yürümeliyiz.
D- Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmamız gerekmez.

Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlerin tümüne ne denir?
A-Levha
B-Tabela
C-Trafik işareti
D-Pano

İnsanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir?
A) Trafik
B)Taşıma
C)Yolculuk
D-Ulaşım

Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlara ne denir?
A)Yolcu
B)Yaya
C)Vatandaş
D)Sürücü

Yaya kaldırımı olmayan kara yollarında, taşıt yolu kenarında yayaların, hayvanların ve gerektiğinde taşıtların  kullanabileceği kısma ne denir?
A) Banket
B) Kaldırım
C) Cadde  
D) Yol

Ulaşım ihtiyacının çok sayıda insanın aynı anda taşınması ile karşılanmasına ne denir?
A)Çoklu taşıma
B)Bütün taşıma
C)Toplu taşıma
D)Seyehat

Hangisi bisiklet, kaykay, scooter, paten gibi motorsuz taşıtları kullanırken güvenli sürüş kurallarına uygun davranış değildir?
A)Dizlik takmak                        
B)Dirseklik takmak                       
C)Trafiğe kapalı alnı kullanmak
D)Bisikletin arkasında yolcu taşımak

Bisiklet, kaç yaşından sonra ulaşım aracı olarak kullanılabilir?
A-9
B-10
C-11
D-12

Aşağıdakilerde hangisi güvenli oyun alanlarından değildir?
A- Evimiz bahçesi
B- İnşaat  alanı
C- Okulumuzun bahçesi
D- Oyun parkı

İnsan, hayvan ve araçların kara yolu üzerindeki hal ve ha­reketlerine ne denir ?
A.) Kara yolu
B.) Ulaşım
C.) Trafik
D.) Taşıt yolu

Kara yollarına trafik işaret cihazlarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A.) Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek.
B.) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak.
C.) Sürücülerin daha hızlı gitmelerini sağlamak.
D.) Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak.
                                                                       
Aşağıdakilerden hangisi, trafiğin unsurlarından biri değildir?
A.) Sonbahar
B.) Araba
C.) Yaya
D.) Yol

Yaya kaldırımında yürürken aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A. Yola uzak olan yerden yürürüm
B. Arkadaşımla el ele tutuşarak yürürüm
C. Yola yakın yerden yürürüm
D. Koşarım

Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi  güvenli bir yol değildir?
A.) Arabaların önünden veya arkasından hızla geçmek.    
B.) Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek
C.) Üst veya altgeçitlerden geçmek                                  
D.) Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek

Trafikte yürüyerek hareket eden insanlara ne ad verilir?  
A) Yolcu
B) Yaya
C) Sürücü
D) Taşıt

Yayalar, karanlıkta yürürken kolay görülebilmeleri için aşağıdaki önlemlerden hangisini almalıdırlar?
A.) Sürücüleri el işareti ile uyarmalıdırlar.
B.) Grup halinde yürümelidirler.
C.) Açık renk giysiler giymelidirler.
D.) Koyu renkli giysiler giymelidirler

Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından birisi değildir?
A.) Çocuk parkları       
B.) Caddeler              
C.) Oyun bahçeleri       
D.) Yoldan uzak boş arsalar


Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden  biri değildir?
A.) Yaya geçidi     
B.) Alt ve üst geçitler    
C.) Trafik polisinin olduğu yerler     
D.) Caddeler

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerindendir?
A.) Trafik kurallarına uymak  
B.) Dikkatli olmak
C.) Emniyet kemeri takmak
D.) Uykusuz araç kullanma

Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir?
A.) Durak                 
B.) Banket                     
C.) Üst geçit              
D.) Işıklı trafik işaret cihazı

Erkan’ın yaptığı hangi davranış yanlıştır?  
A) Yaya alt veya üst geçitlerini kullanıyor.  
B) Yaya kaldırımında oynuyor.
C) Kırmızı ışıkta bekliyor.     
D) Karşıya geçişlerde yaya geçitlerini kullanıyor.

Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?
A) Trafik polisinin olduğu yerler
B) Alt ve üst geçitler
C) Okul geçidi
D) Tren geçidi

Last modified: Saturday, 23 October 2021, 12:37 PM