4.sınıf Matematik 1.dönem 2.yazılı hazırlık soruları bu sayfanın içeriğini oluşturmaktadır. Yazılıda karşınıza çıkması muhtemel sorular sınıflandırılmıştır. Sayfa hazırlanırken öğretmenlerimizin sınıflarında uyguladıkları ve bize göderdikleri sorular esas alınmıştır.

4.Sınıf öğrencileri için hazırlamış olduğumuz online yazılıya hazırlık kitapları, online testler ve denemeler gibi içeriklerden anında haberdar olmak için instagram, telegram veya whatsapp'da bizi takip edebilirsiniz.


Doğal Sayılar

Sayı Okuma ve yazma

Soru :Aşağıda yazılışı verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

80502 :
65313: 
872987:
1009:
816801
10001:
702 306
Yukarıdaki bölümün cevap anahtarı
Soru: 
Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamla yazınız:
Yirmi altı bin dört yüz on yedi : 
Altı yüz yetmiş üç bin dört yüz bir : 
Bin on beş:
Altı bin dokuz yüz yirmi dokuz:
Beş yüz beş bin beş yüz beş
Kırk üç bin on beş:
Yüz  seksen  yedi  bin  üç  yüz  üç=
Beş yüz yetmiş dokuz bin üç yüz on beş: 
Kırk bin yüz on beş:
Seksen altı bin altı
Beş bin on dört:
Yukarıdaki bölümün cevap anahtarı
Basamak değeri ve sayı değeri
Soru: 260 978 sayısında bulunan 6 ve 9 rakamlarının basamak değeri toplamı kaçtır?
572 375 sayının binler bölüğünde bulunan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?
Soru:109821 sayısında sayı değeri ve basamak değeri aynı olan sayılar kaç tanedir?
Yukarıdaki bölümün cevap anahtarı
Sayı oluşturma
Dört basamaklı en küçük tek sayıyı oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır ? cevap
Onlar basamağında: 4,  Yüz binler basamağı: 1,  Binler basamağında: 8,  Yüzler basamağında: 1, Birler basamağında: 7  olan sayı kaçtır?
4, 0, 3, 9 rakamlarını birer kez kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve küçük sayıların toplamının 1435 fazlası kaçtır? 
6-1-0-3-4” rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen en büyük dört basamaklı doğal sayı ile en küçük dört basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır?
Çözümleme
3 on binlik + 4 binlik +5 yüzlük + 4 onluk + 2 birlik
7 yüz binlik + 9 on binlik + 5 binlik +  8 yüzlük + 2 birlik
Çözümlenmiş biçimi 400 000 + 80 000 + 700 + 80 olan doğal sayı aşağıdakiler den hangisidir?
( 5 x 100 000 ) + ( 3x 100 ) + ( 2 x 1 ) yanda çözümlenmiş olarak verilen sayıyı aşağıya rakamla yazınız.
Bölük
Birler bölüğünde 12,  binler bölüğünde 640 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Sıralama
Aşağıda verilen doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 
864026, 84026, 840260, 86426 
 ...... < ...... < ...... < ......
 
Aşağıda verilen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 
 235 424, 474 502, 660 380, 187 200  
 .... > .... > .... > ....
 
Aşağıda verilen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 
 32 145 – 32 170 – 33 145 – 30 260
Onluğa ve Yüzlüğe yuvarlama

Aşağıdaki sayıları en yakın oldukları onluk ve yüzlüğe yuvarlayınız. 


Sayı En yakın onluk
En yakın yüzlük
9017
19182
 40126    
 8315    
 21961    


Örüntü
 A,  BB,  CCC,  ÇÇÇÇ,  DDDDD,   ____?_____ örüntüdeki soru işareti yerine yazılması gereken ifadeyi yazınız.
 9,  20,  31,  42,  53,   ?
 1 – 4 – 9 – 16 – 25 - ?

Aşağıdaki sayı dizilişlerini inceleyiniz. Örüntüyü 3 adım devam ettiriniz.

60, 55, 50, 45, …......…, ………., …...…..
3, 6, 9, 12, …........, ………., ….……….
7, 14, 21, 28, …....…., …….…., …..…..….

Aşağıdaki sayı dizilişlerini inceleyiniz. Örüntüyü 3 adım devam ettiriniz.

3 – 17 – 21 – 25 – ..... - ......
58 - 53 - 48 - … - ….
93 - 100 - 107 - …….-…….
41 - 38 - 35 -…. - …. .

Verilen sayılardan başlayarak belirtilen kurala göre sayı örüntüleri oluşturalım.

Kural: Sayının 2 fazlası, 5 eksiği 

25 ......... ......... ......... ......... .........


Kural: Sayının 2 eksiği, 2 katı
5 ......... ......... ......... ......... .........Toplama ve Çıkarma İşlemi

4.Sınıf matematik 1.dönem 2.yazılı soruları içinde mutlaka toplama ve çıkarma işlemine yönelik sorular bulunmaktadır. Aşağıda çıkabilecek soru tiplerine yer verdik. İlk olarak toplama ve çıkarma işlemleri sorulacaktır. Toplama işlemi ile ilgili sorulan bu soruların kazanımı "M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar" kazanımıdır
toplama işlemleri

Toplama işleminin ardından toplamada verilmeyeni bulma sorusu karşınıza çıkabilir. Toplamada verilmeyeni bulma sorusu iki farklı şekilde sorulabilir. Bunlardan birincisi verilmeyen terimi bulma. İkincsi ise karısık olarak sembollleri bulma. Bu soru tiplerine örnekler verelim.
Soru örneği 1: Bir toplama işleminde birinci  toplanan 5697,  ikinci  toplanan, birinci toplanandan 1890 fazladır. Buna göre toplam nedir?
Soru örneği 2: Aşağıdaki toplama işleminde semboller yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.
toplamada verilmeyeni bulma
Toplama işleminin ardından toplama işleminin sonucunu tahmin etme ile ilgili bir soru sorulabilir. Bu sorular genellikle toplamanın sonucunu tahmin etme, gerçek sonucu bulma ve aradaki farkı bulma şeklinde sorulmaktadır. Bu sorular ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir. Örnekler çoğaltılabilir.
tahmini toplam

Çıkarma işlemi
Çıkarma işlemi de toplama işlemi gibi işlem soruları ile başlayacaktır. Yazılıya hazırlık olmasına adına aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapabilirsiniz.
çıkarma
Çıkarma işleminin ardından sıra geldi çıkarma işleminde verilmeyeni bulmaya! Çıkarma işleminde üç tane terim bulunur. Bunlar: eksilen çıkan ve farktır. Çıkarmada verilmeyen terim sorulacağı gibi sembollerin de bulunması istenebilir. İki soru tipine de örnekler verelim.
Soru tipi 1: Bir çıkarma işleminde eksilen 2498 çıkan 1265 ise fark kaçtır?
Soru tipi 2: Bir çıkarma işleminde çıkan 3982 fark 1271 ise eksilen kaçtır?
Soru tipi 3: bir çıkarma işleminde eksilen 6390 , fark 1622 ise çıkan kaçtır.
Soru tipi 4: Aşağıdaki çıkarma işleminde verilmeyen sembolleri bulunuz.,
çıkarma verilmeyen
Çıkarmanın sonucunu tahmin etme. Aşağıdaki çıkarma işleminin sonucunu tahmin ederken sorunun sorulus tarzına göre sayıları en yakın onluğa veya en yakın yüzlüğe yuvarlayarak sonucu tahmin etmeniz istenebilir. Aşağıdaki soruda en yakın onluğa yuvarlayarak işlem yapmanız istenmektedir.
çıkarma sonunucunu tahmin etmeÇarpma İşlemi

Dördüncü sınıf öğrencilerinin Üç basamaklı sayılar ile iki basamaklı doğal sayıları çarpabilmesi gerekmektedir.

Çarpma işlemi

Çarpmada sayıların yer değiştirmesi
Aşağıdaki boşluklara uygun sayıları yazalım.

 (6 x 9) x 8 =  (.... x 8 ) x 6
76 x (7x ...) = (5 x 76 ) x 7
...... x ( 4 x 9 ) = (8 x 4 ) x 9

 (8 x 5) x …… = ( 8 x 4) x ……
 (15 x 4) x …… = (4 x 12) x ……
 8 x ( 48 x 9 )  =  ( 8 x 48 ) x ..….
 ( 76 x 94 ) x 81 = ( ….... x 81 ) x 76  
Kısa yoldan çarpma
5 ile kısa yoldan çarpma kuralı: 5 ile kısa yoldan çarpma işleminin kuralı çarpılacak diğer sayıyı 2'ye bölüp 10 ile çarpmaktır.
25 ile kısa yoldan çarpma kuralı: 25 ile kısa yoldan çarpma işleminin kuralı çarpılacak diğer sayıyı 4'e bölüp 100 ile çarpmaktır.
50 ile kısa yoldan çarpma kuralı: 50 ile kısa yoldan çarpma işleminin kuralı çarpılacak diğer sayıyı 2'e bölüp 100 ile çarpmaktır. 
Soru tipi 1: Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan nasıl yapıldığını gösteriniz.
70 X 50 = 
25 x 80 =
56 x 5=

Soru tipi 2:
76 : 4 = 19
19 x 100 = 1900
Yukarıdaki işlemler aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin kısa yoldan yapılışıdır?
A) 76 x 25 =     B) 19 x 5 =    C) 76 x 5 =    D) 19 x 25 =

10 1000 1000 ile kısa yoldan çarpma
50 x 10 =
600 x 100=
230 x1000
23 x 10 =
47 x 1000 =
35 x 100 =

Bölme

Bu bölüm hazırlanıyor.


Problemler

1-Bir çiftçi tarlasından üç yılda 9981 kg elma elde ediyor. Bu çifti 1.yıl 4531 kg, 2.yıl 1653 kg elma elde ettiğine göre 3.yıl kaç kg elma elde etmiştir?

2- Erkan Dede tanesi 35 TL’den 3 tane kitap, 135 TL’den 4 takım zeka oyunu seti alıyor. Erkan Dede satıcıya 1000 TL ödediğine göre kaç lira para üstü almıştır?

3- Atatürk İlkokulunda 675 öğrenci vardır. Her sınıfta 25 öğrenci olduğuna göre Atatürk İlkokulunda kaç sınıf vardır?

4- Yasemin tanesi 20 TL olan makyaj malzemelerinden 13 tane almıştır. Yasemin satıcıya 500 TL verdiğine göre kaç lira para üstü alır?

5- Öykü şu an 11 yaşındadır. Annesi Öykü'den 27 yaş büyük olduğuna göre 3 yıl sonra Öykü ve annesinin yaşları toplamı kaç olur?

5- İkişer yıl arayla doğan üç kardeşten ortancası olan Özden 13 yaşındadır. 5 yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur?

5- Bir satıcı, pazara götürdüğü 5000 kg portakalın önce  1080 kg’ını sonra ise ilk sattığının 1075 kg fazlasını sattı. Satıcının geriye kaç kg partakalı kalmıştır?

6- 6000  liranın  1550  lirasını      kiraya,  872  lirasını  faturalara,  615  lirasını  alış  veriş  ve 350 lirasını  ulaşım  için  ayıran ailenin   geriye    kaç  lirası  kalır?

7- Bir sınıftaki 25  öğrencinin  gözlerinin, kulaklarının, burunların toplamı kaçtır?

8- Can Bey 4 kg limona 32 TL veriyor.  18 kg muz  alınırsa satıcıya kaç TL ödenir?

9- Bir çuvalda 50 kg pirinç var. Marketçi 4 çuval  pirinç alıp  10 kg’lık poşetlere koyuyor. Kaç tane pirinç poşeti yapmıştır?

10- 12’li paketlenen yumurtaların tanesi 90 kuruştur. 3 paket yumurtanın fiyatı kaç kuruştur?

11- 50’li paketlenmiş maske paketlerininden 16 tane alan bir satıcı, mendillerin çoğunu sattı. Elinde 84 tane kâğıt mendil kaldığına göre satıcı kaç tane kâğıt mendil satmıştır?

12- 90 sayfalık hikaye kitabını Şakir 5 günde, kardeşi 9 günde okuyor. Şakir, bir günde kardeşinden kaç sayfa fazla kitap okumaktadır?

Ritmik sayma

Verilen sayılardan başlayarak yüzer ve biner ritmik saymaları tamamlayalım. 


1881 1981 ......... ......... ......... ......... .........


1923 2023 ......... ......... ......... ......... .........


1071 2071 ......... ......... ......... ......... .........


1453 2453 ......... ......... ......... ......... .........


2018 3018 ......... ......... ......... ......... .........


Problem

4, 0, 5 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak dört basamaklı

En küçük tek sayı kaçtır?
En büyük çift sayı kaçtır?

Bir matbaa 1. Gün 2789 kitap, 2. Gün 1825 kitap,3 . gün 3675 kitap basmıştır.Buna göre matbaa 3 günde toplam kaç kitap basmıştır?


Yüz binler basamağında en büyük tek rakam, onlar basamağında 7 rakamı olan altı basamaklı en büyük tek sayı kaçtır ?


Bir futbol maçına 494 kadın seyirci, kadınlardan 516 fazla erkek seyirci katılmıştır. Toplamda kaç kişi maçı izlemiştir? 


297 684 doğal sayısındaki 9 ve 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? (5 puan)


"57 639" doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur?
A) Binler bölüğünde "576" sayısı vardır.
B) Birler bölüğünde "639" sayısı vardır.
C) Binler basamağındaki rakam "7" dir.
D) Binler bölüğünde "57" sayısı vardır.


Binler bölüğünde 17,birler bölüğünde 18 olan sayı kaçtır?

 

( 0—4—8—9—5)Rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?


Ayşe  25 yaşındadır.  Erva  ise  Ayşe'den 12 yaş daha büyüktür.  Ayşe  ile Erva'nın yaşları toplamı kaçtır?


 Tuana'ya babası 135, annesi 150 ve dedesi 245 lira vermiştir. Tuana'nın toplam kaç lirası olmuştur? 


Last modified: Saturday, 25 December 2021, 4:10 AM