Dünyanın Şekli

3.sınıf dünyanın şekli konu anlatımı ve etkinlikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin sonunda dünyanın şekli nasıldır, dünyanın küre şeklinde olmasını kanıtlayan deliller ve örnekler nelerdir sorularının cevabını bulabileceksiniz.

Dünya'nın şekli konusu ile ilgili hazırlamış olduğumuz test çöz sayfası ile bilgilerinizi değerlendirebilirsiniz.

Dünyanın Şekli


Dünyanın şekli nasıldır

Dünyamızın şekli ile ilgili geçmişten günümüze kadar pek çok görüş öne sürülmüştür. Dünyanın düz bir tepsi şeklinde olması, dünyanın bir öküzün boynuzları üzerinde duran bir nesne gibi olması gibi birçok görüşler ileri sürülmüştür. Teknoloji geliştikçe bu görüşler değişmiş ve dünyanın küre şeklinde olduğu kabul edilmiştir. Fakat dünyamızın şekline sınıfımızdaki küreden baktığımızda top gibi tam yuvarlak olmadığını görürüz. Bu şekle ve uzaydan çekilen fotoğraflara - videolara baktığımızda Dünya’mız alt ve üstten basık ortası hafif şişkin bir durumdadır. Dünya’mızın bu biçimine geoit denir. Dünya’mızı portakala, topa ve geceleri gördüğümüz Ay’a benzetebiliriz.

Dünyanın şekli nedir


Dünyanın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan deliller

Dünyanın küre şekline olduğunu kanıtlayan deliller aşağıda listelenmiştir. Geçmiş dönemde yaşayan insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu ispatı için bu delilleri kullanmıştır.

  • Kıyıya yaklaşan geminin ilk önce dumanının sonra bacasının sonra govdesinin en sonda tamamının görülmesi.
  • Dünyanın uzaydan çekilen fotoğraf ve videoları.
  • Ay tutulması sırasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer bu gölge yuvarlaktır.
  • Güneş doğarken yada batarken yavaş yavaş doğar ve batar. Eğer dünya düz olsaydı,birden bire doğar ve batardı.
  • Dünyanın her hangi bir yerinden hareket eden uçak hep aynı yöne giderse yine hareket ettiği noktaya gelir.Çünkü dünyanın şekli küreye benzer.

Dünyanın şekli gemi örneği

Dünyanın şekli gemi örneği ile dünyanın şekli konusunu daha iyi gözlemlemenizi sağlamak istiyoruz. Bunun için basit bir animasyon hazırladık. Aşağıdaki basit animasyonda  yeşil gövdeli kırmızı bayraklı bir gemi hareket ediyor.

  •   İlk bölümde düz dünya temsil edilmeye çalışılmıştır:  Videodan da gözlemleneceği gibi geminin tamamını görebiliyoruz. Bize geldikçe sadece boyutu büyüyor.
  •  İkinci bölümde küre şeklinde olan dünya şekli modellenmiştir. Gemi kanıtında bahsettiğimiz gibi geminin ilk önce kırmızı bayrağını  daha sonra tamamını görüyoruz.


Dünyanın şekli uçak kanıtı

Dünyanın şeklinin küre olduğunu gösteren diğer kanıt ise uçak kanıtıdır. Bir ucağın, bir insanın dünya üzerindeki bir noktadan hareket etmeye başladığını düşününüz. Bu hareketli devamlı aynı yöne doğru hareket ederse tekrar başladığı yere geri dönecektir. Dünya düz olsaydı başlangıç noktasına gelmesi imkansız olurdu.

Aşağıdaki animasyonda bunu anlatmaya çalıştık.

Dünyanın şekli fotoğraflar

Dünyanın şeklinin küreye benzemesi gelişen teknoloji ile daha kolay ispatlanmıştır. Uzaya gönderilen araçlar sayesinde dünyanın çekilen fotoğrafları ve videoları dünyanın küreye benzediğini tam olarak ispat etmiştir. Aşağıdaki fotoğraflar NASA internet sitesinden alınmıştır.


Dünya


Dünyanın yuvarlak olduğunu savunan ilk bilim insanı kimdir

Dünyanın yuvarlak olduğunu savunan ilk bilim insanı kimdir sorusu iki farklı şekilde sorulabilir ve cevaplanabilir.

  1. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk ortaya atan kişi kimdir? Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk ortaya atan kişi Pisagor'dur
  2. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kanıtlayan bilim insanı kimdir? Dünyanın şeklinin küre olduğunu  fiilen ilk kanıtlayan bilim insanı Ferdinand Macellan'dır.

Aşağıdaki tabloda bu sorulara verilen yanıtları daha net bir şekilde görebilirsiniz.


Olay Kişi
Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk savunan kişi
Pisagor
Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kanıtlayan kişi
Macellan
Özetle söylemek gerekirse dünyanın yuvarlak olduğunu savunan ilk kişi pisagordur. Dünyanın küre şeklinde olduğunu ispatlayan kişi Macellandır.

Dünyanın geoit şeklin nedeni nedir

Dünya’mızın alttan ve üstten basık olamsının nedeni; Dünya gaz ve toz bulutu iken yani yeni oluşmaya başlarken kendi ekseni etrafında dönüşü nedeniyle kutuplar çukurlaşmıştır. Katılaştığında da bu durum değişmemiştir.


Last modified: Saturday, 11 September 2021, 12:05 PM