Dünyanın Yapısı

3.sınıf dünyanın yapısı konu anlatımı konu özeti ve etkinlikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kara katmanı, hava katmanı ve su katmanını dünyanın gözlemlenebilen katmanlarıdır. Bu dersimizde bu katmanlar hakkında bilgi vereceğiz. Dünyanın yapısı konusu ile ilgili test çözmek isterseniz:

Dünyanın Katmanları TestKara Katmanı

Kara katmanı üzerinde yaşadığımız yer kabuğudur. Kara katmanı dünyanın dış kabuğunu oluşturmaktadır. Kara katmanı aşağıdaki unsurlardan meydana gelir;

 • kıtalar,
 • deniz ve okyanus tabanları,
 • kayalar,
 • taş ve topraktan oluşur.

Dağlar, ovalar, çöller, kara katmanında yer almaktadır. Kara katmanı yerkabuğu, litosfer olarak da isimlendirilir. Kara katmanının kalınlığı her yerde aynı değildir. Kara katmanı karalarda daha kalın, okyanus tabanlarında ise daha incedir.


dünyanın yapısı

Su Katmanı

Su Katmanı diğer adı hidrosfer ve su küre. Su katmanını okyanuslar, denizler, göller ve nehirler oluşturur. Dünya'nın dörtte üçü su ile kaplıdır. Yani uzaydan bakıldığında dünyanın çoğunluğunu sular oluşturmaktadır. Dünya üzerindeki suların da yuzde 96'sı okyanuslarda bulunmaktadır.

Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına kıta diyoruz. Dünya’mızda altı kıta bulunmaktadır. Kıtalar arasında kalan büyük su kütlelerine okyanus diyoruz. Dünya üzerinde üç okyanus bulunmaktadır.
Hava Katmanı

İnsanlığın devamını sürdürebilmesi için gerekli olan önemli katmanlardan birisi de hava katmadınır. Hava olmadan insanlar yaşayamaz. Hava katmanı gözlemlenebilen bir katmandır. Elinizi kaldırıp yüzünüze doğru salladığınızda hava katmanının varlığını hissedebilirsiniz.

Hava katmanı hava küre, atmosfer gibi isimler de alabilir. Hava küre çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Bu gazların dağılımı şu şekildedir.

 • %21' i oksijen,
 •  %78' i azot,
 • %1' i ise karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardır.

Hava katmanının özellikleri şu şekildedir.

 • Hava küreye atmosfer adı da verilmektedir.
 • Dünyanın etrafını saran karışık gaz kütlelerinden oluşur.
 • Gözlemlenen katmanlardan biridir.
 • Hava küre su küresini ve taş küreyi kuşatan bir yapıya sahiptir.
 • Hava kürenin içerisinde canlıların yaşayabilmeleri için gerekli bütün gazlar bulunur. Ayrıca hava küre Dünya’yı zararlı ışınlardan da korur.
 • Güneş’ten gelebilecek fazla ısıyı tutar ve Dünya’nın uygun sıcaklıkta olmasını sağlar.
 • Hava kürede yağmur, rüzgar, kar gibi hava olayları hava katmanında meydana gelir.
 • Canlıların ayakta kalması için gerekli olan oksijen hava kürenin yeryüzüne yakın kısımlarında bulunur.
 • Yerden yüksekliğe çıkıldıkça sıcaklık ve oksijen miktarında azalma meydana gelir. Bundan dolayı hava kürenin üst kısımlarında yaşamak epey zordur.


Last modified: Saturday, 21 August 2021, 12:09 PM