Dünyanın şekli bilim adamları görüşleri

3.Sınıf dünyanın şekli bilim adamları görüşleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dünya'nın şekli ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin tümüne 3.sınıf düzeyinde yer vermeye çalıştık.  Böylelikler eskiden dünyanın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler nelerdir sorusunu cevaplamış olacağız. Bu konu ile ilgili test çözmek isterseniz test çözsayfasından çözebilirsiniz.

Test Çöz


Eski Mısırlılar

Dünyanın şekli ile ilgili eski görüşler konusuna ilk önce eski mısırlılar ile başlayalım. Eski Mısırda ve mezepotapya topraklarında yaşayan insanlar dünyanın şeklini bir diske benzetmişler. Diskin ise okyanus gibi büyük bir su kütlesi içinde yüzdüğünü düşünmüşler. Bu görüşü piramit yazılarından ve mumya yazıtlarından anlıyoruz. Ayrıca bir görüşe göre de Mısırlılar Dünya’nın büyük bir kutu, gökyüzünün ise bu kutunun kapağı olduğunu da düşünmüşler.

Eski Yunanlılar

Eski Yunan'da insanların dünyanın şekli ile görüşlerine eski yunan destanlarında rastlıyoruz. Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarında dünya okyanusun ortasında yüzen bir diske benzetilmiştir. Eski Yunanlılara göre Dünya’nın şekli düz bir tepsiye benzemekteydi.Hatta bazıları bu tepsinin içinin suyla dolu olduğunu ve Dünya’nın da bu suyun içinde yüzdüğünü düşünmüşlerdir. Eski Yunan'da yaşayan bilim adamlarının görüşlerine ayrıca yer verceğiz.

Eski bir inanış

Bazı insanlar ise Dünya’nın bir öküzün boynuzlarında durduğunu düşünmüşlerdir. Öküzün kafasını oynatmasıyla Dünya’da deprem olduğuna inanmışlardır. Bu konu hakkında biraz detay bilgi verelim. Dünyanın bir öküzün boynuzları üzerinde olması inancı İslamiyet öncesi arap toplumlarına ait bir inanıştır. Arap mitolojisine göre dünya kajuta adlı boğanın boynuzları üzerinde durmaktaydı.

dünyanın şekli eski bir inanıs


Thales

Thales,Milattan önce 6. yüzyılda Milet'te (Aydın) yaşamıştır. Thales, Dünya`nın daire şeklinde olduğunu ve etrafının sularla çevrili olduğunu düşünüyordu. Thales'e göre dünya'nın şekli daire, ince ve düzdür. Düz dünya teorisinin Eski Yunan'da savunan bilim insanlarından birisi Thales'dir.

thalesPisagor

Pisagor ,MÖ 590 lı yıllarda Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi. Ancak Pisagor’un bu dediğine bilimle uğraşan kişilerin dışında inanan olmamıştı. Pisagor, Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanıdır.

pisagor

Aristo

Aristo, Pisagor’dan İki Yüzyıl Sonra, gözlemleri sonunda Dünya’nın yuvarlak olduğunu savunmuştur. Aristo Ay tutulması sırasında Dünya'nın, Güneş ve Ay arasına girdiğini biliyordu. Bir gece Ay tutulmasını izlediği sırada Dünya'nın; Ay'ın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu fark etmişti. "YALNIZCA YUVARLAK BİR CİSMİN GÖLGESİ YUVARLAK OLABİLİR" diyerek Dünya'nın yuvarlak olduğunu savunmuştur.

Aristo

El-Biruni

Yunan filozoflarının çalışmalarından etkilenen El-Biruni, bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başladı. Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesapladı. Güneşin hareketlerinden, mevsimlerin ne zaman başladığını belirledi. Dünyanın çapını, bugünkü değere çok yakın olarak buldu. Jeodezi biliminin kurucusu oldu. Hindistan’dayken öğrendiği trigonometrinin astronomiden ayrı bir bilim olarak görülmesi gerektiğini savundu. Trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın birim olarak kullanılmasını önerdi.

dünyanın şekli el-biruniİdrisi

İdrisi Dünya'nın şekli ile ilgili görüşleri şu şekildedir: İdrisi, Dünya'nın küre şeklinde olduğunu düşünüyordu. İdrisi'nin çizdiği dünya haritası, o güne kadar bilinen en iyi dünya haritası örneğidir. Onun çizdiği dünya haritalarından Avrupalı kâşifler de faydalanmıştır. İdrîsî`nin haritalarının Amerika`nın keşfi sırasında Kolomb tarafından kullandığı düşünülmektedir.

İdrisi de Batı kaynaklarına göre Sebte şehrinde 1100 yılında doğmuş ve İspanya, Fransa, İngiltere, Atlas Okyanusu kıyılarını, Afrika’yı gezerek araştırmalar yapmış bir coğrafya bilginidir. Sicilya Kraliyeti’nde kralın hizmetinde çalışabilen nadir insanlardan olmuştur. Coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla, keşiflerin yaşanmasında ve haritaların çizilmesinde önemli bir rol oynamıştır. İdrisi, Kitab-ül Ruceri isimli bir eser yazıp krala ithaf ederek, en önemli eserini ortaya koymuştur. İdrisi 1166 yılında vefat etmiş, hakkında çok az bilgiye doğu ve batı kaynaklarında rastlanılan Müslüman bir coğrafya üstadıdır.


idrisi harita

Kopernik

Kopernik, Güneş`in, Dünya`nın etrafında dönmediğini, Dünya`nın ve hatta gezegenlerin de Güneş`in etrafında döndüğünü ileri sürmüştür.Kopernik, dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri kuralını açıklamıştır. Yeni astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik, ileri sürdüğü fikirleri ancak ömrünün sonlarında açıklayabilmiştir. Sebebleri ise kendisinin bunların doğru olduğuna tam emin olmaması ve kendisi papaz olduğu için kiliseden çekinmesi. O zamanki Hıristiyanlık inancına göre Peygamber İsa güneşe sabit durması için emir vermişti ve güneş de sabit durmaktaydı. Yine genel inanca göre dünya düz tepsi gibiydi. Aksini düşünenler ise cehennemlikti. O dönemde, Kiliseye karşı çıkan insanlar ateşte yakılmasına mahkum edilirdi.


KopernikChrostopher Colombus,

Chrostopher Colombus

Chrostopher Colombus, Dünya`nın yuvarlak olduğunu kitaplardan okumuştu. 1492 yılında 3 küçük gemi ile birlikte yola çıktı. Devamlı batıya doğru gitti. Hindistan`a ulaştığını zannetti ama gittiği yer Amerika kıtasıydı. Eğer dünya yuvarlaksa yönünü değiştirmeden başladığı yere tekrar geleceğini biliyordu. Ama bunu başaramadan öldü. İcat ettiği teleskopla gök cisimlerini incelemiş, önemli astronomi keşifleri yapmıştır. Yaptığı gözlemlerle Kopernik`in “Dünya ve diğer gezegenler, Güneş`in etrafında dönüyor.” iddiasını desteklemiştir.Macellan

Macellan, dünyanın çevresini dolaşan ilk denizcidir. Bu seyahatleri sayesinde hem Dünya`nın yuvarlak olduğu ispatlanmış hem de Dünya`nın çevresinin uzunluğu belirlenmiştir.

Macellan

Johannes Kepler

Johannes Kepler, Alman gök bilimci, matematikçi ve astrologdur. Kepler dünyanın şekli ile ilgili görüşleri şu şekildedir. Keplerin görüşleri  bilim dünyasında yeni bir başlangıç gibi düşünülebilir. Gezegen hareketlerinin dayandığı yasaları bulması, Kopernik’in Güneş sistemi kuramını kesinleştirmesi ve modern Astronomi’nin temellerini sağlamlaştırması Keplerin dünyanın şekli ile görüşleri arasında sıralanabilir.Sonuç ve Kaynakça

Bu yazımızda dünyanın şekli ile ilgili bilim insanlarının görüşlerini açıklamaya çalıştır. Aşağıda yer alan ek kaynaklar bölümü de ilginizi çekebilir.

Ek Kaynaklar

Ayrıca bknz: 3.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

Bknz: Çarpım tablosunu oyun oynayarak ezberlemek istermisin? Çarpım tablosu oyunu tam sana göre!

Last modified: Tuesday, 7 September 2021, 10:55 PM