Katı Maddeler

Bir kap içine konmadan şeklini koruyabilen maddeler katı maddelerdir. Buz, bardak , madeni para ve tuzluk madeni paraya örnektir. 

Tuz, un, şeker, mercimek gibi maddeler çok küçük taneciklerden meydana geldiği için bir kap içine konulunca kabın şeklini alırlar. Ancak bu maddeler de katı haldedirler. 

Sıvı Maddeler

Bir kap içine konulduğunda kabın şeklini alan maddeler sıvı maddelerdir. Zeytinyağı , kolanya, sirke sıvı maddelere örnektir. 

Gaz maddeler

Soluduğumuz hava, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz ve likit petrol gazı ( LPG), kolonyanın, parfümün, soğanın kokusu, su buharı gaz halindeki maddelerdendir. Gaz maddeler bulundukları kabı ve ortamı tamamen doldururlar.
Diğer bir özelliği de sıkıştırılabilmeleridir. Örneğin araba lastiklerinin, topların içinde sıkıştırılmış hava bulunmaktır.

Last modified: Sunday, 21 February 2021, 4:14 PM