Olumlu ve olumsuz davranışlar

Okuldaki davranışlarımız hem bizi hem de arkadaşlarımızı etkiler. Bu davranışlardan bazen olumlu bazen de olumsuz şekilde etkileniriz. Şimdi bu davranışlara örnekler verelim. Olumlu veya olumsuz davranışlardan nasıl etkilendiğimizi anlatalım..

Örnek 1

Umut, sınıfta top oynayarak pencere camının kırılmasına neden oldu. Aslında sınıfta top oynamaması gerektiğini biliyordu. Pencere camı kırıldığı için dışarıdaki araçların gürültüsü sınıfta fazlasıyla hissedildi. Gürültü sebebiyle dersler verimli geçmedi. Umut'un bu yanlış davranışı hem onu hem de arkadaşlarını olumsuz etkiledi.


Örnek 2

Sınıf nöbetçisi olan Damla, sınıfının temizliğinden sorumluydu. Teneffüste arkadaşlarının yere attığı çöpleri toplayarak çöp kutusuna attı. Ellerini yıkadı. Sonra sınıfı havalandırarak ders için hazır hâle getirdi. Damla, arkadaşlarına yerlere çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Damla, hem kendi  sağlığı hem de arkadaşlarının sağlığını korumak için olumlu bir davranış yaptı.


Örnek 3

Aslı derste öğretmenini dikkatlice  dinlemiyor, başka işlerle ilgileniyordu. Söz almadan konuşmayı ve arkadaşlarının  sözünü kesmeyi de alışkanlık hâline getirmişti. Aslı, sınıftaki eğitim ortamını bozduğu için arkadaşlarıyla sorun yaşıyordu. Ayrıca bu davranışları Aslı'nın ders başarısını da düşürmüştü.


Örnek 4

Ömer, okuldaki davranışlarına çok  dikkat eden bir öğrenciydi. Kantinde, kütüphanede, okula giriş ve çıkışlarında  hep sıraya girerdi. Herkese saygılı davranırdı. Sınıfta söz almadan konuşmazdı. Bu özelliklerinden dolayı Ömer, arkadaşları tarafından çok seviliyordu.


Last modified: Sunday, 21 February 2021, 12:49 PM