İSTEK VE İHTİYAÇLARIMIZ

         Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan yokluğunda sıkıntı çekilen maddelere ihtiyaç denir. İhtiyaçlar herkes için geçerlidir. Beslenme, giyinme ve barınma temel ihtiyaçlarımızdır. Oyun oynama, gezme, eğlenme ise sosyal ihtiyaçlarımızdan bazılarıdır.

         Yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli olmayan ancak karşılandığında mutlu olduğumuz beklentilerimize istek denir. İstekler sınırsız olup kişiden kişiye değişebilir. Örneğin; elbise bir ihtiyaçtır. Ancak çok elbisemiz varken beğendiğimiz bir elbiseyi almak bir istektir.

         İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılamak için paraya gereksinimimiz vardır. Paramızı önce ihtiyaçlarımız olan ürünlere harcamalıyız. İhtiyacımız olmayan bir ürünü alırsak paramızı boşa harcamış oluruz. Bu nedenle paramızı boşa harcamamak ve aile bütçemize katkıda bulunmak için isteklerimiz konusunda ısrar etmemeliyiz.

Last modified: Saturday, 13 April 2019, 10:07 AM