Çevremizi Koruyalım

Yaşanılabilir bir çevre için üzerimize düşen görevler vardır. Yaşadığımız çevreyi temiz kullanmak bu görevlerden biridir. Ayrıca su kaynaklarını, havayı ve toprağı da kirletmemeliyiz. Bunun için ilk yapmamız gereken çöplerimizi çöp kutusuna atmaktır.

Doğa ve çevreyi korumak için başka neler yapabiliriz? İnceleyelim. Evimizde kızartma yaptıktan sonra oluşan atık yağları biriktirmeliyiz. Atık yağları atık yağ toplama kutularına atmalıyız. Lavaboya dökülen atık yağlar toprak ve su kirliliğine neden olabilir. Ayrıca biriktirilen atık yağlar yakıta dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hâle getirilir

Çöplerimizi kâğıt, metal, cam ve plastik şeklinde ayırmalıyız. Geri dönüşümle değerlendirilen bu atıklar böylece çevre kirliliğine de sebep olmaz.

Birçok alanda kullandığımız piller zehirli maddeler içerir. Tükenen pilleri çöpe değil, pil kumbaralarına atmalıyız. Çöpe atılan piller toprağı ve su kaynaklarını kirletebilir.

Ulaşım için otomobil yerine bisiklet tercih edebiliriz. Böylece hava kirliliğine sebep olmayan bir taşıt kullanmış oluruz.

Ağaçları, ormanları ve yeşil alanları korumalıyız. Çevremizde yapılan ağaç dikme faaliyetlerine katılabiliriz. Ağaçların havayı temizlediğini unutmamalıyız.

Su kaynaklarımızı da korumalıyız. İçtiğimiz su şişelerini ve çöplerimizi denize, akarsuya veya göle atmamalıyız. Suyu tasarruflu kullanmalı ve boşa akıtmamalıyız.

Çevremizi korumayı görev edinmiş kuruluşlardan biri de DOÇEV'dir (Doğa ve Çevre Vakfı). Bu vakıf; ağaç dikmek, atık pil ve atık kâğıt toplamak gibi faaliyetler yapar.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), ülke topraklarını korumayı amaçlar. Erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmaları yapar.

TÜRÇEV'in (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) amaçlarından biri de denizlerimizi korumaktır. Temiz, sağlıklı ve yüzülebilir denizler için insanların bilinçlenmesini sağlar.

ÇEKÜL de (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Türkiye coğrafyasını bir miras olarak kabul eder. Doğal hayatı koruma çalışmaları yapar.

En son değiştirme: 26 Mayıs 2019, Pazar, 12:42