Eş sesli kelimeler Konu Anlatımı

4.sınıf eş sesli kelimeler konu anlatımı, etkinliği, örnekleri, konu özeti, değerlendirme etkinlikleri, ödevler ve test sayfanın içeriğini oluşturmaktadır. Konu anlatımı dikkatlice incelendikten sonra eş sesli kelime testi ve eş sesli kelimeler etkinliklerini yapmanız öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlayacaktır. Etkinlik sayfasına gitmek isterseniz bağlantıyı kullanabilirsiniz.EŞ SESLİ KELİMELER

Anlamlarına göre kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeler ve eş sesli kelimeler olarak incelenmektedir. Yazlışları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelere eş sesli, sesteş kelimeler denmektedir.

Başka bir ifade ile aynı şekilde yazılıp okunan, dolayısıyla da ses bakımından birbirinin aynısı olan; ancak anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler arasındaki anlam ilişkisine “eş sesli kelimeler” denir.

Eş sesli kelimlerin diğer adı sesteş kelimedir.

eş sesli kelimeler konu anlatımı

El

*Sağ elim çok ağrıyor.

*Eller günahkar, diller günahkar…

Çay

*Çocuklar dereyi geçip de çayda boğulmuşlar.

*Bu gece yaşlıların çay içeceği tuttu.

Yüz

*Buraya kadar boğazı yüzerek gelmişler.

*Ben olsam ona hiç yüz vermem.

Kuru

*Bahçedeki kuru otları kesmemiz gerekiyor.

*Bana böyle kuru bilgilerle gelmeyesin.Gül

*Çocukların hepsi bana çok güldüler.

*Anneme bugünün anlam ve önemine binaen bir gül aldım.

Yol

*Bu yol bizi düze çıkarmayacak.

*Son gelen kadınlar önceki kadınların saçını başını yoldu.

dal

*Bu dalların hepsini belediye budadı.

*Şahin kırk metreden denize dalarak bir balık avladı.

Eş sesli kelimeler örnekler

Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.
Bu mevsimde buralarda dolu yağar.

Ben, sizinle gelmek istemiyorum.
Çenesinde küçük bir ben vardı.

Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.
Güler yüzüne, tatlı sözlerine kandım.

Küçücük bir kara parçası için savaş çıkacaktı.
Senin kara gözlerin aklımı başımdan aldı.

Kadının sol eli kapıya sıkışmış.
El sözüne kanıp da yuvanı yıkma.

Düğün evine hangi yoldan gideceğiz?
Sinirinden annesinin saçını yolmuş.

Çiftlikteki atların bakımıyla kim ilgileniyor?
Canı bir şeye sıkıldığında suya taş atar.

Okulunuzda kaç tane bilgisayar var?
Yaylaya gece yarısı varmışlar.

Köylü kadınlar çayın kenarında çamaşır yıkıyorlar.
Yemeğin üzerine bir bardak demli çay iyi gider.

Altınlarını sandığın içine saklamış.
Terli terli buzlu su içmiş, sonra da hastalanmış.

Küçük bir salla karşı kıyıya geçtik.
Çocuğu hemen bakkala sal, kahve ile şeker alsın.

Eş sesli kelimeler etkinlik

4 sınıf eş sesli kelimeler ile ilgi sitemizde yer alan etkinlikler aşağıda tablo halinde sunulmuştur. İlgili listeden seçiminizi yaparak dosyaları pdf formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


Etkinlik adı
Açıklaması bağlantı linki
Eş sesli kelimeleri etkinliği
eş sesli kelimeleri cümle içerisinde kullanma etkinliği
indir
Eş sesli kelimeler listesi
Eş sesli kelimler listesi. Farklı kullanım alanları
indir
 eş sesli kelime bulma ve yazma
 eş sesli kelimeyi cümleden bulup yeni cümlede kullanma etkinliği
 indir

Eş anlamlı kelimeler listesi

Aşağıda eş anlamlı kelimeler listesi kısa açıklaması ile birlikte tablo halinde gösterilmiştir.

Sözcük Anlamı Eş seslisi
Anlamı

açma eylemi, kapıyı açmak
yemek yemeye gereksinimi olan.
ak
akma eylemi, suyun akması
ak beyaz renk
al
alma eylemi, kitapları almak
al kırmızı renk
alay orduda bir birlik adı
alay belirli özelliklerle ilgili küçümseyici sözler
arı saf, katkısız
arı bir hayvan ismi
at atma işi, taşı atma
at bir binek hayvan
ay Dünya'nın uydusu
ay bir zaman ölçü birimi. Ocak şubat mart vb.
atlet bir iç çamaşırı türü
atlet genellikle koşucular için kullanılan bir spor terimi
boğaz vücudumuzun bir bölümü
boğaz kara parçaları arasında denizin çok daralmış yeri
bin binme işi. ata binmek vb.
bin
1000 bir sayı
ben tekil birinci kişi. Ben geldim.
ben tende bulunan ufak lekeler
bel vücudumuzun bir bölümü
bel toprağı ekime hazırlamak için kazmak
bağ üzüm bağı
bağ ayakkabı bağı
cilt ten kelimesinin eş anlamı
cilt kitap kapağı
çay genellikle siyah renkli içecek
çay ırmaktan küçük, dereden büyük akarsu.
dil vücudumuzun bir bölümü
dil konuşulan lisan. İnglizce Almanca gibi
dolu bir nesnenin içinin boş olmaması
dolu bir yağış türü
düş yere düşmek
düş rüya görmek
güç güçlü kuvetli anlamında kullanırız
güç bir işin yapılmasının zor olması anlamında kullanırız.
 in  arabadan inmek
 in  mağranın eş anlamlısı
 iç  su iç
 iç  evin iç bölümü
 it  arabayı itme eylemi
 it  köpeğin halk dilinde söylenişi
 kaz  kanatlı bir hayvan
 kaz  bahçeyi kazmak
 koca  büyük  koca  bir ailede annenin eşi olan kimse
 koy  kitabı masanın üstüne koyma
 koy  bir coğrafi terim
 kurum  devlet kurumları vardır.
 kurum  bacalardaki kömür küllerin birikmesiyle oluşan maddelere kurum denir
 ocak  bir ay ismi
 ocak  ocak başı et pişirmek çok zevklidir.
 pazar  meyve sebze satılan yer
 pazar  bir gün ismi
 sağ  canlı  sağ  sağ el
 satır  bir bıçak türü
 satır  satır sonuna sıgmayan kelimeleri kısa çizgi ile ayırırız
 soluk nefes
 soluk  rengin solması
 sıra  okulda sıralara otururuz
 sıra  pide kuyruğunda sıraya geçeriz
 şiş  şiş kebap
şiş
 gözün şişmesi
 toka koronada tokalaşmayı bıraktık
 toka  saçlara toka takmak
 yaş  ıslak  yaş  10 yaşında olmak
 yat  yatmak uyumak
 yat  bir tekne türü
 yaz  mevsim  yaz  yazı yazma
 yol  arabaların gittiği yol
 yol  yöntem
 yüz  bir sayı
 yüz  denizde yüzmek
 zar  oyun amaçlı kullanılan nezne
zar
 soğanın zarı
Last modified: Tuesday, 23 June 2020, 1:54 PM