Yer kabuğu ve dünyamızın yapısı

4.sınıf Yer kabuğu ve dünyamızın yapısı konu anlatımı ve konu özeti bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yer kabuğu ve dünyamızın yapısı konusu ile ilgili testi çözmek için test çöz sayfasını kullanabilirsiniz. 4.Sınıf yer kabuğu ve dünyanın yapısı etkinlikleri için dokümanlar sayfasını ziyaret ediniz.

Yer kürenin katmanları

Yerküre yeryüzünden yerin merkezine doğru yerkabuğu, manto ve çekirdek denilen üç katmandan oluşur.

Yerkabuğu Dünya'nın en dış katmanıdır. Bütün canlılar gibi bizler de bu yerkabuğu üzerinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Yer kabuğu Dünyanın gözlemleyebildiğimiz katmanıdır. Yer kabuğu Dünya'nın katmanları içinde en ince ve en kırılgan olanıdır.

yerkabuğu

Yer kabuğunun kalınlığı ne kadardır?

Karalarda daha kalın (35–40 km), Tibet Platosunda ise 70 km, deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (8–12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 km kadardır.Karalarda kalın

Denizler ve okyanus tabanlarında ince

yer kabuğuunun kalınlığı ne kadar?

Kayaç nedir?

Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır. Taş olarak da bildiğimiz bu maddeler kayaçtır. Doğada büyük bir yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç adı verilir.

Kayaç başka bir ifade ile , çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden ya da bir mineralin çok miktarda birikmesinden meydana gelen katı birikintilerdir.

Kayaçlar değişik amaçlar için kullanılabilir. Kum ve taş bina yapımında kullanılırken, mermer inşaatlarda ve heykel yapımında kullanılır. Granit , zemin ve duvar yapımında kullanılır.

kayaç örnekleri

Mineral nedir?

Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddelere mineral adı verilir. Silis , gümüş, demir, kuvars , halit, talk, alçı taşı, tungsten, akuamarin, bakır, bizmut, çinko bazı mineral isimleridir. Bu liste size yeterli gelmediyse bütün mineral listesi görmek için tıkla

Maden nedir

Ekonomik değeri olan taş,kayaç ve minerallere maden denir. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların bir kısmı maden olarak nitelendirilir. Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar arasında madenler önemli bir yere sahiptir. Önemli madenler altın,gümüş,bor,bakır,taş kömürü, elmas, yakut,zümrüt,kurşun,çinko başlıca madenlerimizdendir.

Last modified: Saturday, 31 October 2020, 2:44 AM