Kayaç nedir?

4.sınıf Fen bilimleri dersi. Kayaç kısaca aşağıda tanımlanmıştır.

Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır. Taş olarak da bildiğimiz bu maddeler kayaçtır. Doğada büyük bir yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç adı verilir.Kayaç başka bir ifade ile , çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden ya da bir mineralin çok miktarda birikmesinden meydana gelen katı birikintilerdir.

Kayaçlar değişik amaçlar için kullanılabilir. Kum ve taş bina yapımında kullanılırken, mermer inşaatlarda ve heykel yapımında kullanılır. Granit , zemin ve duvar yapımında kullanılır.

En son değiştirme: 9 Haziran 2020, Salı, 13:31