Maden nedir

Maden nedir?

Yerkabuğunun derinliklerinde çeşitli doğal etkenler ile oluşan ekonomik değeri olan minerallere maden diyoruz.

Madenler ekonomik değerinden dolayı çeşitli alanlarda kullanılır. Kimi madenleri işleyerek eşyalar üretiriz. Kimi madenler ise süs eşyası olarak kullanılır.


madenlerin kullanım alanları:

Altın: Kuyumculukta, elektrik ve elektronik bazı malzemelerin yapımında kullanılır. Bir başka mineral olan gümüş en iyi iletken maddedir. İkinci en iyi iletken altın, üçüncü ise bakırdır. Bakır kablo ve teller altın ve gümüşe göre daha ucuz olması sebebiyle tercih edilir.

Bor: Tekstil, tarım, cam seramik sanayisinde, bazı temizlik ürünlerinin yapımında ve uçak yakıtlarında kullanılır. Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, Rusya ve A.B.D'de yer alır.

Mermer: İnşaat sektöründe ve süs eşyası yapımında kullanılır.

Linyit: Kahverengi kömür de denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşitidir. Isınma ve elektrik üretiminde kullanılır.


Bakır: insanların eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de sanayinin temel ham maddeleri arasında yer alan önemli bir mineraldir.

Gümüş: Süs eşyası, fotoğrafçılık ve dişçilikte kullanılır.

Demir: İnşaat sektörü, tren yayı ve bir çok alanda kullanılır.

Civa: Boya sanayisinde, dişçilik ve termometre yapımında kullanılır.

Altın madeni arama süreciGümüş madeni arama süreci

Aşağıdaki sayfalarda ilginizi çekebilir.

Maden ile mineral arasındaki fark

Mineral nedir

Kayaç nedirİlginizi çekebilir : 4.sınıf yer kabuğunun yapısı  test çöz sayfası
İlginizi çekebilir : 4.sınıf fosiller test çöz sayfası
İlginizi çekebilir : 4.sınıf fosillerin oluşumu doğru yanlış soruları
En son değiştirme: 31 Ekim 2020, Cumartesi, 02:25