Maden ile mineral arasındaki fark

Mineral :

Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddelere mineral adı verilir.

Maden :

Yerkabuğunun derinliklerinde çeşitli doğal etkenler ile oluşan ekonomik değeri olan minerallere maden diyoruz.Maden ve mineral arasındaki fark

Canlıların dışında, yer kabuğunda bulunan bütün maddeler mineral sınıfında incelenirken, maden bu minerallerin, ve ayrıca taşların ekonomik değeri olanlara denir. Buna göre madenler aslında mineraldirler. Maden olarak isim almalarının nedeni ekonomik değerlerinin olmasıdır.

mineral

Bazı minerallere ait görüntü

maden

Türkiye'de çıkarılan bazı madenler

Last modified: Sunday, 8 March 2020, 11:20 AM