Fosil nedir

Fosil nedir

Geçmişte Yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı ve izlerine fosil denir.

Üzerinde yaşadığımız kayaç tabakasında pek çok bitki ve hayvan kalıntısı vardır. Bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir.Bu canlıların taşlaşmış olan kalıntıları fosil olarak adlandırılır.Bir canlı öldüğünde vücudu mikroskobik canlılar tarafından parçalanır. Ancak bazı durumlarda canlının vücudu buzullar, göl ve deniz dipleri gibi mikroskobik canlıların olmadığı ortamlarda yıllarca korunarak fosilleri oluşturur.

fosil nedir

Fosilleşme nasıl meydana gelir

Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşme rastlantısal bir olaydır. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek havayla teması kesilir.Havayla teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece binlerce yıl bozulmadan kalabilir.

balık fosili

Fosillerin faydaları

Fosillerin oluşması için çok uzun yıllar gerekir. Önce canlının yumuşak kısmı çevre etkenler ile yok olur. Kalan sert kısımlar zamanla toprak ile kaplanır. Bu tabaka kalınlaşır ve taşlaşır. Böylece fosiller oluşur.Fosiller, dünyamız ve üzerindeki yaşam hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu nedenle fosillerin incelenmesi çok önemlidir. Fosilleri inceleyen bilim dalına fosil bilimi ya da paleontoloji denir. Bu bilim dalı ile uğraşan bilim insanlarına da fosil bilimci ya da paleontolog adı verilir.Fosilleşme sonucu

Kömür, Petrol ve, Doğal gaz gibi fosil yakıtlar meydana gelir.Fosilleşme çok uzun süren zaman gerektirir. Fosillerin çok uzun süren zaman içerisinde fosilleşerek yakıt haline gelmesi sonucu fosil yakıtlar oluşur. Ayrıca (bknz : Fosil deneyi nasıl yapılır)

Fosiller nasıl oluşur

Fosiller nasıl olşur 2

Fosil konusu ile ilgili sınav çözmek istermisiniz?

Fosil deneyi nasıl yapılır

Last modified: Tuesday, 9 June 2020, 1:31 PM