Farkındayım farklılıklara saygılıyım

İnsanlar farklı görüşleri savunup değişik hayat tarzlarını benimseyebilirler. Çünkü tüm insanlar aynı duyguyu yaşayıp aynı düşüncede olmayabilirler. Bu nedenle her insan kendisinden farklı duygu ve düşüncelerdeki insanları kabullenip, saygı duymalıdır. İnsanları duygu ve düşünceleri yüzünden dışlamamalı, alay etmemeli, suçlamamalıyız.

İnsanlara ırk dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden hangi düşünceden olursa olsun saygı gösterip hoşgörülü olmalıyız.İnsanlardan bazıları doğuştan veya hastalık ya da kaza sonucu herhangi bir organını diğer insanlar gibi kullanamayabilir. Bu şekilde organlarını kullanamayan insanlara bedensel engelli birey denir. Bedensel engelli bir insan aynı engeli bulunmayan birinin önünde veya gerisinde değildir. Çünkü bedensel engelli olmak bir eksiklik değil farklılıktır.Kimi insanlar çok hareketliyken kimileri sakindir. Bazıları dikkatli ve özenli, bazıları dağınıktır. Çekingen insanlar olabileceği gibi girişken insanlarda vardır.

İnsanlar karakterleriyle olduğu gibi duygu ve düşünceleriyle de birbirlerinden ayrılır. Farklı hobilerle ilgilenebilecekleri gibi farklı spor kulüplerinin taraftarları da olabilirler. Farklı görüşleri savunup değişik hayat tarzı benimseyebilirler. İnsanlar arasındaki bu çeşitlilik doğal karşılanmalı ve bir zenginlik olarak görülmelidir.

En son değiştirme: 19 Aralık 2020, Cumartesi, 04:47