Güneş'in Yapısı ve Özellikleri

5.sınıf Güneşin yapısı ve özellikleri konu anlatımı ve konu özeti bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin sonunda güneşin yapısı nasıldır, güneşin geometrik şekli nedir güneşin katmanları varmıdır şeklindeki soruların cevaplarını verebileceksiniz. Ayrıca Güneşin yaptığı hareketler nelerdir sorusunun cevabınada dersin sonunda değinilecektir.

güneşin yapısı ve özellikleri

Güneş evren bulunan milyarca yıldızdan birisidir. Samanyolu Gökadasında yer alır. Geceleri gökyüzünde görebildiğimiz yıldızların bir  çoğu Güneşten daha büyük ve daha parlak bir yapıya sahiptir. Bu yıldızlar Dünya'ya Güneş'ten daha uzak konumda oldukları için küçük görünür. Gündüzleri ise Güneş bize çok yakın olduğu için Güneş'in parlaklığı diğer yıldızları görmemizi engeller. Güneş yaklaşık olarak 5 milyar yaşındadır.


Güneş'in Özellikleri

Güneş Dünyamızın içinde yer aldığı sistemin merkezi olan orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş, tek başına Güneş Sistemi kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Güneşin kütlesi Dünya'nın 332.946 katı kadardır. Hacmi ise Dünya'nın 1.300.000 katına eşittir. Güneşin net hacim ve kütle bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 Güneş'in kütlesi sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar.  Güneşten yayılan ısı ve ışığın az bir kısmı yeryüzündeki yaşamın devamı için yeterlidir. Güneş'in ısı ve ışığının sadece milyarda biri dünyamıza ulaşmaktadır. Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı ortalama olarak 149,5 milyon kilometredir. Sizinde farkedebileceğiniz gibi bu konuda net bir rakam veremiyoruz. Bunun nedeni Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketini yaparken Güneş'e olan mesafesinin değişmesidir. Dünya Güneş'e en yakın konumunda olduğunda aradaki mesafe yaklaşık olara 147 milyon kilometre; en uzak konumunda olduğunda ise  152 milyon kilometre olmaktadır.

Güneş sabit değildir. Güneş kendi etrafında   7000 km/s hızı ile döner ve bu dönüşünü 28 günde tamamlar. Güneş'in Samanyolu galaksisi etrafında dolanma hareketi yapmaktadır. Dolanma hareketini belirli bir yörüngede yapar. Bu yörüngedeki hızı 828.000 km/s'dir. Güneş kendi yörüngesinde hareket ederken kendi sistemindeki gezegen, meteor vs tüm parçalar güneş ile birlikte Samanyolu etrafında dönmektedir.

Kütlesi
1,9891 ×1030 kg
Hacmi
1,4122×1027
Ekvatoral çap
695.700 km
 Etkin yüzey sıcaklığı ( Yaklaşık)
5500 Santigrat derece
 Çekirdek sıcaklığı ( Yaklaşık)
15,6 milyon Santigrat derece
 Atmosfer bileşimi
Yüzde 73 Hidrojen
Yüzde 24 Helyum
 Dünyaya uzaklığı ortalama
 149,5 milyon kilometre
 Yörüngedeki hızı
 828.000 km/s
 Kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi hızı
 7000 km/s
Güneş’i bir futbol topu büyüklüğünde çizersek, Dünya’yı yarım pirinç tanesi küçüklüğünde çizmeliyiz. Bizlere hayat veren Güneş'e doğrudan bakmak gözlerimiz için çok zararlıdır. Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız.

Güneş'in Yapısı

Güneş hemen hemen küre şeklindedir,basıklığı sadece 9 milyon'da birdir (9.000.000/1) , yani kutuplar arası çapı ile ekvator çapı arasında bulunan fark sadece 10 km'dir. güneş plazma halindedir ve katı değildir. Güneş’in yapısı gazlardan oluşmuştur. Güneş’in yapısında %71 hidrojen, %26,5 helyum, %2,5 diğer gazlar bulunur.Güneş’te bulunan hidrojen gazları helyum gazına dönüşerek büyük bir enerji açığa çıkarır. Bu enerji ısı ve ışık olarak yayılır.

Güneşin katmanları

Yapılan araştırmalar sonucunda, Güneş’in de tıpkı Dünya’nın sahip olduğu gibi katmanlarının ve atmosferinin var olduğu ispatlanmıştır.

Güneş’in katmanları içten dışa doğru sırası ile;

  • çekirdek,
  •  Işık küre
  • Renk Küre
  • Taç Küre
Güneş’in de diğer yıldızlar gibi belirli bir ömrü vardır. Yaklaşık olarak 5 milyar yaşında olan güneşin yapısı gazlardan oluşmuştur. Güneşin yapısında bulunan gazlar Hidrojen(% 78,46) ,  Helyum (% 24,85), Oksijen (% 0.77) , karbon, demir, kükürt, neon, nitrojen, silikon, magnezyum'dur.

Güneş’in yüzeyinde kısmen soğuk olan bölgeler güneş lekeleri denir. Kendi yaptığı teleskopla Güneş’te oluşan lekeleri ilk gözlemleyen kişi Galileo Galilei‘dir. Güneş Lekeleri  ışık küre Güneş'in en dış katmanı olan Işık kürede oluşur. Güneş lekeleri çevresi ile karşılaştırıldığında sıcaklığı daha düşük olduğundan karanlık lekeler halinde görünür.


Last modified: Saturday, 31 October 2020, 9:29 PM