Eş anlamlı kelimeler konu anlatımı

2.Sınıf eş anlamlı kelimeler konu anlatımı sayfanın içeriğini oluşturmaktadır. Dilerseniz sayfayı okuduktan sonra eş anlamlı kelimeler etkinlik sayfasını da ziyaret edebilir, öğrendiklerinizi değerlendirebilirsiniz.

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir.

 • Örnekler:
 • kıymet-değer
 • cevap-yanıt,
 • sene-yıl,
 • medeniyet-uygarlık,
 • imkân-olanak,
 • acele-ivedi,
 • zelzele-deprem,
 • yoksul-fakir,
 • misafir-konuk,
 • sınav-imtihan,
 • yöntem-metot,
 • mesele-sorun,
 • kelime-sözcük,
 • vasıta-araç

eş anlamlı kelimeler

Yukarıdaki gördüğümüz varlığa "ev" dediğimiz gibi "konut" da diyebiliriz. Ev ve konut kelimeleri arasında eş anlamlılık vardır. başka bir deyişle ev kelimesinin eş anlamlısı konuttur. 

eş anlamlı kelimeler örnek

Yukarıda gördüğümüz varlığa "araç" dedğimiz gibi "vasıta" da diyebiliriz. Araç ve  vasıta kelimeleri arasında eş anlamlılık, anlamdaşlık vardır. Başka bir deyişle araç kelimesinin eş anlamlısı araçtır. 

Anlamdaş sözcükler(eş anlamlı sözcükler)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

bknz : 11 sayfalık eş anlamlı kelimeler çalışma kağıdı

Last modified: Sunday, 6 October 2019, 10:41 AM