geoit

küre olarak adlandırılan geometrik şeklin iki tarafından basık olan halidir.


Last modified: Sunday, 21 February 2021, 10:16 PM