Ağır küre diğer adı Barisfer. Dünya'nın çekirdek kısmıdır. Yapısında demir, nikel bulunur. Sıcaklık yaklaşık 5000 0C civarındadır; ama katı haldedir. Sıcaklık bu kadar yüksek olmasına karşın katı halde olmasının nedeni basıncın yüksek olması ile erime noktasının düşmesidir.Ağır Kürenin özellikleri

  •     Dünyanın katmanları arasında bulunan ağır küre yani çekirdek duyu organlarımızla gözlem yapamayacağımız bir katmandır.
  •     Yerin merkezine kadar inen bu katmana çekirdek adı verilmiştir.
  •     Ağır küre ateş kürenin altında yer alır.
  •     En sıcak katmandır.
  •     Yoğunluğu ve ağırlığı fazla olan bütün ağır elementler bu katmanda bulunur.
  •     Bu katman çok derin olduğu için sınırlı bilgilere sahibiz.

Dünyanın katmanları test çöz

Dünyanın şekli test çöz


Last modified: Saturday, 11 September 2021, 12:01 PM