Hava küre, hava katmanı diğer adı atmosfer. Hava küre çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Bu gazların %21' i oksijen, %78' i azot, %1' i ise karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardır. Bu gazlar arasında mükemmel bir denge vardır. Mesela oksijen oranı %22 olsaydı Dünya ilk yıldırımla orman yangınları başlardı.
 

bknz : Dünya'nın yapısı konu anlatımı

bknz : Dünya'nın katmanları


Last modified: Friday, 10 September 2021, 11:32 PM