Kelimeleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama

Kelimeleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama, sözlük sıralaması

Sözlükte kelimelerin yazımı rastgele değildir.Sözlükte kelimeler sıralanırken alfabedeki sırasına bakılır.Kelimelerin ilk harflerine bakılır, hangisi alfabede önce geliyorsa , o harfle başlayan kelime daha önce yazılır. Bu sıralamanın diğer bir adı alfabetik sıralama'dır

sözlükte sıralama

Örnek 1

" domates - yağ - öğretmen - askı" Bu kelimelerin ilk harflerinin alfabedeki sırasına bakalım. Ve buna göre de yeniden sıralayalım.

  1. askı
  2. domates
  3. öğretmen
  4. y

Kelimelerin ilk harfleri aynı a,d, ö ve y olduğu için bu harflerin alfabede hangi sırada olduklarına bakarak sıralamamızı yapabiliriz.

Örnek 2

" kitap - kedi - kalem " Bu kelimelerin ilk harflerinin aynı olduğunu görüyoruz. bu yüzden ikinci harflerin alfabedeki sırasına bakarak sözlük sıralaması yapmalıyız.

  1. kalem
  2. kedi
  3. kitap

örnekte görüldüğü gibi birinci harfler k harfi ile başlıyor. Sıralamada bu bizim işimize yaramıyor. O yüzden ikinci harflere bakıyoruz. a, e ve i harflerinin alfabedeki sıralamasına bakarak

Örnek 3

" balık - bal - balkon " Bu kelimelerin ilk üç harfinin aynı olduğunu görüyoruz. bu yüzden dördüncü harflerin alfabedeki sırasına bakarak sözlük sıralaması yapmalıyız.

  1. bal
  2. balık
  3. balkon

örnekte görüldüğü gibi kelimeler "bal" harfleri ile başlamış. bu durum bize sıralamada yardımcı olmuyor. Bu yüzden dördüncü harflere bakıyoruz. bal sözcüğünün 4.harfi bulunmadığı için birinci sıraya "bal" kelimesi alır. diğer kelimeler dördüncü harflerin alfabedeki sıralamasına göre dizilir.

Türk Alfabesi

a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z

Last modified: Sunday, 29 September 2019, 12:41 AM