Harf hece bilgisi

2.sınıf Türkçe dersi harf hece  bigisi konu anlatımı - konu özeti ; harf bilgisi, hece bilgisi etkinlik ve 2.sınıf harf hece  bilgisi test bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu derse ait etkinlik sayfaları için dokümanlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. harf hece  bilgisi etkinlikleri yazımızın içeriğinde açıklanmıştır.

harf hece bilgisi

Harf bilgisi

Seslerin yazıdaki işaretlerine harf denir. Harflerin belli bir sıraya göre dizilmesine alfabe denir. Alfabemizde 29 harf vardır. Alfabe sözcüğünün eş anlamlı kelimesi abece sözcüğüdür. Alfabemizdeki harflerin belli bir sırası vardır. Harflerin bu sıraya göre dizilmesine alfabetik sıralama denir. Alfabemizin ilk harfi "a" son harfi "z" harfidir. Kelimeler sözlük ve yazım kılavuzları bu alfabetik sıralamaya göre hazırlanırlar.

Örnekler:

 1. kitap kelimesi 5 harften oluşmaktadır. k, i, t, a, p harfleri kullanılmıştır.
 2. kırmızı kelimesi 7 harften oluşmaktadır. k,ı,r,m,z harfleri kullanılmıştır. Dikkat edeceğiniz gibi ı harfi 3 kez kullanılmıştır.
 3. kütüphanecilik kelimesi 15 harften oluşmaktadır. Gayet uzun bir kelime. Tam 15 tane harf var. k,ü, t, p, h, a, n, e, c, i, l, k harfleri kullanılmış. Bazı harfler birden çok kez kullanılmıştır.


Türk alfabesi
1  2 3
4
5
6
7
8
9
10
A a
 B b
 C c
Ç Ç
 D d
 E e
 F f
G g
Ğ ğ
 H h
11 12
13
14
15
16
17
18 19  20
 I ı
 İ i
 J j
 K k
 L l
 M m
 N n
 O o
Ö ö
P p
 21 22
23
24
25
26
27
28
29
 
 R r
 S s
 Ş ş
 T t
 U u
 Ü ü
 V v
 Y y
 Z z
 
Harflerin özellikleri:
 • Harfler ünlü (sesli) ve ünsüz (sessiz) harf olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Ağzımızdan hiçbir engele uğramadan kolayca çıkan yani kendi başına okunabilen harflere ünlü (sesli) harfler denir. Ünlü harfler sekiz tanedir. Bunlar: a-e-ı-i-o-ö-u-ü harfleridir.
 • Yalnız başına söylenemeyen, yanlarına ünlü harf getirilerek söylenebilen harflere ünsüz (sessiz) harfler denir. Ünsüz harfler yirmi bir tanedir. Bunlar: b-c-ç-d-f-g-ğ-h-j-k-l-m-n-p-r-s-ş-t-v-y-z harfleridir.

Not: kalın ve ince ünlü konusu 2.sınıf düzeyinde olmadığı için açıklamasını bu sayfada yapmıyoruz. İncelemek isterseniz 3.sınıf harf hece kelime bilgisi sayfamızı ziyaret ediniz.

Örnekler:

 • telefon: telefon kelimesi 7 harften oluşmaktadır. Bu harflerin 3 tanesi ünlü, 4 tanesi ünsüzdür.
 • kalemlik : kalemlik kelimesi 8 harften oluşmuştur. Bu harflerin 3 tanesi sesli, 5 tanesi sessiz harftir.

Hece nedir?

Ağzımızın bir hareketiyle çıkardığımız ses yada ses topluluklarına hece denir. Türkçe'mizde heceler en az bir en çok dört harften oluşur. Her hecede mutlaka 1 sesli harf bulunur.

hece

Hecelerin özellikleri

 • Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur: Örnek olarak kalabalık kelimesini ele alalım. ka - la - ba - lık kelimesinin hecelerini incelediğimizde her herecede mutlaka bir ünlü harf oluğunu görüyoruz.
 • Ünlü harfler tek başına hece oluşturur: bu kural için en güzel örneklerden birisi aile kelimesidir. a-i-le kelimesinde a ve i harfleri tek başlarına hece oluşturmuştur. aile kelimesi 3 hecelidir.
 • Ünsüz harfler tek başına hece oluşturmaz: Türkçe kelimelerde t , y b gibi sesli harfler tek başına hece oluşturamazlar.

Satıra sığmayan çok heceli sözcükler bölünürken satır sonuna kısa çizgi ( - ) konur. Artan kısım alt satıra yazılır. Sözcük bölünürken satır sonunda veya başında tek harf bırakılmaz.

Örnekler:

Aşağıdaki kelimelerin kaç heceli olduklarını yandalarına yazalım.

 • o : o kelimesi 1 hecelidir.
 • tenha : tenha kelimesi 2 hecelidir
 • araba: araba kelimesi 3 hecelidir.
 • Fenerbahçe: Fenerbahçe kelimesi 4 hecelidir.
 • Galatasaray:  Galatasaray kelimesi 5 hecelidir. Harf hece etkinlik

2.sınıf harf hece bilgisi etkinlik sayfalarını pdf formatında indirebilirsiniz. 2.sınıf düzeyinde hazırlanan etkinlik içerikleri aşağıda maddeler halinde anlatılmıştır.

 • 2.sınıf hece bilgisi etkinlik : Verilen kelimelerin hecelere ayrılmasının istendiği bir etkinliktir. 1 sayfadan oluşmaktadır.
 • 2.sınıf harf bilgisi etkinlik : kaç harften oluşur? kaç ünlü harften oluşur? kaç ünsüz harften oluşur gibi etkinlikler yer almaktadır. Çalışma sayfası 1 sayfadan oluşmaktadır.
Last modified: Saturday, 4 July 2020, 12:49 PM