Bu derste Dünya'mızın şekli, büyüklüğü ve şeklinin neye benzediği hakkında bilgiler öğreneceksiniz: Dünya'nın şeklinin, büyüklüğünün ve şeklinin neye benzediğini öğrenmek Dünya'yı tanımak açısından önemlidir. 

Dünaya'mızın şekli

Bir topla oynamış, portakal yemiş ya da sınıfımızdaki Dünya modelini  görmüşsünüzdür. Şekilleri dikkatlice incelediğinizde şekillerin birbirine benzedğini gözlemleriz: Küre.Fakat Uzay'dan çekilen fotoğraflara baktığımızda Dünya’mız alt ve üstten basık ortası hafif şişkin bir durumdadır. Dünya'mız küreye beziyor fakat biraz farklılıklar gösteriyor. Dünya’mızın bu biçimine Geoit denir. Dünya’mızı ayrıca karpuza ve geceleri gördüğümüz Ay’a benzetebiliriz.


Dünyanın küreye benzeyen bu şeklinden nasıl emin olabiliriz?

Dünya'nın küreye benzediğini kanıtlayan bazı olaylar var. Bu kanıtlar Dünya'nın düz bir şekle sahip olmadığını bize gösteriyor. Örnek olarak Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerinde görülür. Ay tutulması da denen bu olay Dünya'nın küreye benzediğini kanıtlar.

Ayrıca uçaklar da Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini kanıtlar. Uçaklar gökyüzünde sürekli olarak aynı yöne ilerlerse başladıkları noktaya tekrardan geri dönerler.

Dünya'nın şekli uçak kanıtı

Kıyıda durduğumuzda kıyıya gelen bir geminin ilk önce bayrağını yada bacasını, sonra gövdesini son olarak da tamamını görürüz. Eğer Dünya düz olsaydı geminin tamamını görmemiz gerekirdi. BU olay aşağıda hazırlanan animasyonda karşılaştırmalı olarak anlatılmıştır.

Dünya'nın Büyüklüğü:

Dünya'nın büyüklüğünü anlamak biraz zor olabilir. Çünkü Dünya'yı top gibi, portakal gibi elimize alıp büyüklüğünü ölçemeyiz. Dünya'nın çapı 12.742 kilometredir. Dünyanın ekvatorda çevresi 40.075 kilometredir.

Ayrıca

BKNZ : Dünyanın şekli konu anlatımı

Last modified: Sunday, 21 February 2021, 10:22 PM