Litosfer dünyanın yer kabuğunu oluşturan katmandır. Diğer adı Taşküre'dir. Günlük yaşantımızı devam ettirebildiğimiz, üzerinde yaşadığımız katmanın adına taş küre yani litosfer adı verilmektedir. 


Gözlemlenebilen 3. katmandan biridir. Taş küre dağlar, ovalar, adalar, kıtalar, deniz ve okyanus tabakalarından oluşmaktadır.   Yer kabuğunun kalınlığı yüzey şekillerine göre değişmektedir. Dağların bulunduğu yerde kalın olurken, okyanus diplerinde incedir. Taş küre yani litosfer toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşmaktadır. İçine inildikçe sıcaklık da artmaktadır.

Last modified: Sunday, 21 February 2021, 10:23 PM