Güneş’in yapısı gazlardan oluşmuştur. Güneş’in yapısında %71 hidrojen, %26,5 helyum, %2,5 diğer gazlar bulunur. Güneş’te bulunan hidrojen gazları helyum gazına dönüşerek büyük bir enerji açığa çıkarır. Bu enerji ısı ve ışık olarak yayılır.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Güneş’in de tıpkı Dünya’nın sahip olduğu gibi katmanlarının ve atmosferinin var olduğu ispatlanmıştır.Güneş’in katmanları içten dışa doğru sırası ile; çekirdek, ışınım ve kaynaşım(konvektif). Güneş’in atmosferi içten dışa doğru sırası ile; Işık küre(fotosfer), Renk küre(Kromosfer), Taç küre(korono) olarak adlandırılır.

güneşin yapısı nasıldır

Last modified: Monday, 7 October 2019, 1:35 PM